เกี่ยวกับใบอนุญาต

เปรียบเทียบสิทธิการใช้งาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

 • * สิทธิ์ใช้งานคอนเทนต์ที่ซื้อด้วยสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานสามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมได้ที่หน้า แอคเคาท์ของคุณ > ประวัติการดาวน์โหลด
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบจาก FAQ "ฉันสามารถอัพเกรดรูปภาพที่ซื้อมาแล้วให้เป็นรูปภาพที่มีสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมได้หรือไม่"
 • * เนื้อหาที่ดาวน์โหลดภายใต้หัวข้อ “Subscription” อาจไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติม
 • * หากมีการนำเนื้อหาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติมโดยมิได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติมอย่างถูกต้องเหมาะสม การนำเนื้อหาไปใช้ในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็นการนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งาน
 • * ภายใต้สิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่มีไว้ตามบริการของ PIXTA รูปแบบการนำเนื้อหาไปใช้ดังที่ระบุไว้ในย่อหน้า 11 ของข้อ 6 ของเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานนี้จะถูกห้ามโดยเด็ดขาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านลิงก์ใน ข้อห้าม แล้วก่อนนำเนื้อหาไปใช้
 • * แม้จะมีการนำเนื้อหานั้นๆ ไปใช้บนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไปให้ลูกค้า สิทธิ์การใช้งานเนื้อหาแบบ Royalty-free อาจไม่ถูกมอบหมายหรือถ่ายโอนไปยังลูกค้า
 • * ขณะที่คอนเทนต์ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นั้นจะกลายเป็นของผู้รับจ้างช่วง สิทธิ์ใช้งาน RF ของคอนเทนต์จะไม่ถูกมอบหรือส่งต่อให้กับผู้รับจ้างช่วง
 • * หากพบปัญหาในการตัดสินใจว่าการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมนั้นๆ อยู่นอกเหนือสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตบน PIXTA หรือไม่ โปรดอ้างอิงจาก "คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม".
เงื่อนไข การสมัครสมาชิก รายการซื้อ
มาตรฐาน เพิ่มเติมแล้ว*สิทธิการใช้งานแบบเพิ่มเติมไม่จำเป็นสำหรับวิดีโอ
ราคา คุณสามารถเลือกระหว่างอายุสมาชิก 30 วัน หรือ 1 ปี
สำหรับรายละเอียดราคาของการสมัครสมาชิกทั้งสองประเภทอายุ กรุณาตรวจสอบจาก หน้านี้
ราคาที่กำหนดโดยดูจากขนาดของคอนเทนต์
*ต่อคอนเทนต์
จ่ายล่วงหน้า +$30 หรือ $30
*ต่อคอนเทนต์
ผู้ใช้คอนเทนต์ที่ได้รับอนุญาต
* กรุณาตรวจสอบจาก หัวข้อ 6, หัวข้อ 7 ของเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน
คอนเทนต์นี้อาจถูกดาวน์โหลดและปรับแก้โดยสมาชิกเอง สมาชิกอาจดาวน์โหลดและปรับแก้คอนเทนต์ได้ด้วยตัวเอง และ ถ้าสมาชิกลงทะเบียนองค์กรซึ่งสมาชิกทำงานให้ สมาชิกขององค์ก็สามารถปรับแก้คอนเทนต์ได้จนถึงขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน
ปรับแปลงแก้ไขเพื่อใช้คอนเทนต์ สมาชิกจำเป็นต้องแก้ไขเนื้อหาด้วยวิธีการใดๆ ดังต่อไปนี้สำหรับการใช้งานดังกล่าว:
 • a. การปรับแก้ความคมชัดของคอนเทนต์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการใช้ที่เจตนา;
 • b. รวมรวมคอนเทนต์ในดีไซน์เพื่อรับรองว่าบุคคลที่สามจะไม่แยกหรือดาวน์โหลดคอนเทนต์เอง; หรือ
 • c. เพิ่มข้อความหรือการซ้อนภาพอย่างง่ายในคอนเทนต์
* สำหรับการปรับแก้ที่ได้รับอนุญาต กรุณาตรวจสอบจาก วรรคที่ 10 ของข้อที่ 6 ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน
ระยะเวลาในการใช้รูปภาพที่ดาวน์โหลด
ไม่จำกัด
* หากคุณไม่สามารถใช้เนื้อหาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการดาวน์โหลดครั้งแรก สิทธ์การใช้เนื้อหาแบบ Royalty-free จะกลายเป็นโมฆะ แม้จะมีการละเมิดเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งาน
ไม่จำกัด
การใช้/บริการหลายอย่าง ตกลง
ใช้เป็นรูปภาพอธิบายบนเว็บไซต์
(เว็บไซต์ / ไซต์ข่าว / ไซต์บทความ / บล็อก / SNS)
ตกลง
ใช้เป็นรูปภาพบรรยายในวัสดุโฆษณาและโปรโมชัน
(โปสเตอร์ / ใบปลิว / โฆษณานิตยสาร / โฆษณาหนังสือพิมพ์ / โฆษณาแอพ / POP / DM)
ตกลง
บรรจุภัณฑ์ / บทความข่าว / นิตยสาร, หนังสือ / พรีเซ็นเทชัน, ตัวอย่าง / คอนเทนต์ดิจิตอล, แอพ / นิตยสารทางจดหมาย / แคตาล็อก สามารถผลิตได้สูงสุด 300,000 ครั้ง โดยนับด้วยจำนวนครั้งของการเผยแพร่ตีพิมพ์และการดาวน์โหลด หากมากกว่านี้ต้องซื้อสิทธิ์เพิ่มเติม ไม่จำกัด
ใช้ในการออกอากาศ และ การเผยแพร่เป็นวิดีโอ
(รายการทีวี / โฆษณาทางทีวี / สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอล / ช่องรายการที่เผยแพร่บนรถไฟ / วิดีโอสำหรับงานอีเวนท์ / การจัดหน้าร้าน ฯลฯ)
ดำเนินการได้หากมีลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้
มิเช่นนั้น ท่านจำเป็นต้องขอรับสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติม
ตกลง
การขายเทมเพลตทุกประเภท ไม่อนุญาต ตกลง
การขายสินค้าบางประเภท เช่น เสื้อยืด, แก้ว, โปสการ์ด, บัตรอวยพร, สติ๊กเกอร์, สติ๊กเกอร์แปะกำแพง และแสตมป์ ไม่อนุญาต ตกลง
การใช้งานส่วนบุคคล ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำไปใช้ที่ได้รับอนุญาต โปรดอ้างอิงจาก ข้อ 6 ใน เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งาน
หากพบปัญหาในการตัดสินใจว่าการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมนั้นๆ อยู่นอกเหนือสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตบน PIXTA หรือไม่ โปรดสอบถามโดยใช้ แบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม