เกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน

เปรียบเทียบสิทธิการใช้งาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คอนเทนต์

 • * สิทธิ์ใช้งานคอนเทนต์ที่ซื้อด้วยสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานสามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมได้ที่หน้า แอคเคาท์ของคุณ > ประวัติการดาวน์โหลด
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบจาก FAQ "ฉันสามารถอัพเกรดรูปภาพที่ซื้อมาแล้วให้เป็นรูปภาพที่มีสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมได้หรือไม่"
 • * เนื้อหาที่ดาวน์โหลดภายใต้หัวข้อ “Subscription” อาจไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติม
 • * หากมีการนำเนื้อหาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติมโดยมิได้รับสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติมอย่างถูกต้องเหมาะสม การนำเนื้อหาไปใช้ในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็นการนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งาน
 • * ภายใต้สิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่มีไว้ตามบริการของ PIXTA ผู้ใช้ห้ามนำคอนเทนต์ไปใช้ตามข้อห้ามที่ระบุไว้ในรงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คอนเทนต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านลิงก์ใน ข้อห้าม แล้วก่อนนำเนื้อหาไปใช้
 • * แม้จะมีการนำเนื้อหานั้นๆ ไปใช้บนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไปให้ลูกค้า สิทธิ์การใช้งานเนื้อหาแบบ Royalty-free อาจไม่ถูกมอบหมายหรือถ่ายโอนไปยังลูกค้า
 • * ขณะที่คอนเทนต์ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นั้นจะกลายเป็นของผู้รับจ้างช่วง สิทธิ์ใช้งาน RF ของคอนเทนต์จะไม่ถูกมอบหรือส่งต่อให้กับผู้รับจ้างช่วง
 • * หากพบปัญหาในการตัดสินใจว่าการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมนั้นๆ อยู่นอกเหนือสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตบน PIXTA หรือไม่ โปรดอ้างอิงจาก "คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม".
เงื่อนไขการใช้งาน การซื้อแบบแผนสมาชิก (Subscription) การซื้อแบบรายชิ้น
สิทธิ์การใช้งานทั่วไป สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม*ไม่จำเป็นสำหรับคอนเทนท์วีดีโอ
ราคา สามารถเลือกระหว่างอายุสมาชิก 30 วัน, 90 วัน, หรือ 1 ปี สำหรับรายละเอียดราคาของแผนสมาชิกทั้งหมด กรุณาตรวจสอบจาก หน้านี้ ราคาที่กำหนดโดยดูจากขนาดของคอนเทนต์
*ต่อ 1 คอนเทนต์
จ่ายล่วงหน้า 1080 บาท
หรือ 30 เครดิต
*ต่อ 1 คอนเทนต์
ขอบเขตของผู้ใช้งาน
* กรุณาดูรายละเอียดที่ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คอนเทนต์
อนุญาตให้ดาวน์โหลด และดัดแปลงคอนเทนต์ได้เฉพาะท่านสมาชิกที่ซื้อแผนสมาชิกนั้นเท่านั้น อนุญาตให้ดาวน์โหลด และดัดแปลงคอนเทนต์ได้เฉพาะท่านสมาชิกที่ซื้อคอนเทนต์นั้น รวมถึงสมาชิกขององค์กรเดียวกับท่านสมาชิก ในกรณีที่ได้ลงทะเบียนชื่อองค์กรไว้
การดัดแปลงคอนเทนต์ ในการใช้งานคอนเทนต์ ท่านสมาชิกจำเป็นต้องต้องทำการดัดแปลงคอนเทนต์นั้นด้วยวิธีการอันหนึ่งอันใด ดังต่อไปนี้
คอนเทนต์ภาพถ่าย
 • ปรับแก้ความคมชัดของคอนเทนต์ให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
 • เพิ่มดีไซน์ลงในคอนเทนต์ เพื่อป้องกันการที่บุคคลที่สามจะดาวน์โหลดเฉพาะตัวคอนเทนต์เอง
 • เพิ่มข้อความ หรือการตัดแต่งภาพลงในคอนเทนต์

※สมาชิกสามารถทำการการตัด กลับด้าน เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนสี เพิ่มตัวอักษร และทำการตัดต่ออย่างง่ายๆได้

คอนเทนต์วีดีโอ
 • นำไปประกอบลงในงานภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ งานโฆษณา หรือผลงานบนสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ
 • ดำเนินการทางเทคนิคใดๆ เพื่อป้องกันการที่บุคคลที่สามจะดาวน์โหลดเฉพาะตัวคอนเทนต์เอง

※สมาชิกสามารถทำการปรับแต่งเนื้อหาของฟุตเทจได้ในขอบเขตเช่นเดียวกับภาพถ่ายและภาพประกอบ แต่กรณีการสร้างภาพนิ่งจากไฟล์ฟุตเทจ สมาชิกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ขายภาพก่อน ยกเว้นในกรณีที่ภาพนั้นจะนำไปใช้เพื่อโปรโมทงานมัลติมีเดียที่ฟุตเทจนั้นถูกนำไปใช้ประกอบ

คอนเทนต์เสียงประกอบ
 • นำไปประกอบลงในงานภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ งานโฆษณา หรือผลงานบนสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ
 • ดำเนินการทางเทคนิคใดๆ เพื่อป้องกันการที่บุคคลที่สามจะดาวน์โหลดเฉพาะตัวคอนเทนต์เอง

※สมาชิกไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขไฟล์ดนตรีประกอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัดเสียงร้องหรือการปรับแต่งใดๆ การปรับแต่งที่ยอมรับได้คือเพียงการควบคุมความดัง การ fade-in / fade-out การเล่นซ้ำ หรือการปรับแต่งคุณภาพของเสียงอย่างง่ายๆเท่านั้น

* สำหรับการปรับแก้ที่ได้รับอนุญาต กรุณาตรวจสอบจาก เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คอนเทนต์
ระยะเวลาที่สามารถใช้คอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดมาได้
ไม่จำกัด
* หากคุณไม่ใช้คอนเทนต์ภายในระยะเวลา 1 ปี ับจากวันที่มีการดาวน์โหลดครั้งแรก สิทธ์การใช้งานแบบ Royalty-free จะกลายเป็นโมฆะ แม้จะไม่มีการละเมิดเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานก็ตาม
ไม่จำกัด
การใช้งานในหลายวัตถุประสงค์ อนุญาต
ลักษณะการใช้งาน การซื้อแบบแผนสมาชิก (Subscription) การซื้อแบบรายชิ้น
สิทธิ์การใช้งานทั่วไป สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม*ไม่จำเป็นสำหรับคอนเทนท์วีดีโอ
การใช้งานในสถานะภาพประกอบบนเว็บ
(เว็บไซต์ / เพจข่าว / เพจบทความ / บล็อก / SNS)
อนุญาต
การใช้งานในสถานะภาพประกอบงานโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์
(โปสเตอร์ / ใบปลิว / โฆษณานิตยสาร / โฆษณาหนังสือพิมพ์ / โฆษณาในแอพ / POP / DM)
อนุญาต
บรรจุภัณฑ์ / บทความข่าว / นิตยสาร, หนังสือ / พรีเซ็นเทชัน, ตัวอย่าง / ดิจิตอลคอนเทนต์, แอพ / จดหมายข่าว / แคตาล็อก สามารถผลิตได้สูงสุด 300,000 ครั้ง โดยนับด้วยจำนวนครั้งของการเผยแพร่ตีพิมพ์และการดาวน์โหลด หากมากกว่านี้ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ไม่จำกัด
ใช้ในการออกอากาศ และ การเผยแพร่เป็นวิดีโอ
(รายการทีวี / โฆษณาทางทีวี / สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอล / ช่องรายการที่เผยแพร่บนรถไฟ / วิดีโอสำหรับงานอีเวนท์ / การจัดหน้าร้าน ฯลฯ)
ดำเนินการได้หากมีลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้
มิเช่นนั้น ท่านจำเป็นต้องขอรับสิทธิ์การใช้งานแบบเพิ่มเติม
อนุญาต
การขายเทมเพลตทุกประเภท ไม่อนุญาต อนุญาต
ใช้ในสินค้าบางประเภทเพื่อจำหน่าย (เสื้อยืด, แก้ว, โปสการ์ด, บัตรอวยพร, สติ๊กเกอร์, สติ๊กเกอร์แปะกำแพง และแสตมป์) ไม่อนุญาต อนุญาต
การใช้งานส่วนบุคคล อนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำไปใช้ที่ได้รับอนุญาต โปรดอ้างอิงจาก เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คอนเทนต์
หากพบปัญหาในการตัดสินใจว่าการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมนั้นๆ อยู่นอกเหนือสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตบน PIXTA หรือไม่ โปรดสอบถามโดยใช้ แบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม