เรียน คอนทริบิวเตอร์ทุกท่าน
ขอบคุณสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมเสมอมา
เพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากคอนทริบิวเตอร์จำนวนมาก เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า PIXTA
ได้เริ่มรับผลงานวิดีโอในฟอร์แมตไฟล์mp4 และไฟล์4K แล้ว

 

วิธีการอัปโหลด

โปรดสร้างและอัพโหลดไฟล์ mp4 และไฟล์ 4K ตามข้อกำหนดในคำแนะนำการส่งผลงานวิดีโอ

ช่วงเวลาที่จะเริ่มจำหน่ายวีดีโอ mp4 และ 4K

เราวางแผนไว้ว่าจะเริ่มจำหน่ายภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากที่เริ่มรับผลงาน (ตามที่คาดการณ์ ณ วันที่ XX เม.ย. 2019)
แต่โปรดทราบว่าเวลาในการเริ่มจำหน่ายจริง อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผลงานที่ PIXTA ได้รับจากคอนทริบิวเตอร์

หากท่านต้องการเพิ่มไฟล์ 4K กับผลงานที่จำหน่ายอยู่แล้ว

โปรดอัพโหลดผลงานวิดีโอตามปกติ
ทั้งนี้เมื่อท่านอัพโหลดผลงานดียวกันหรือผลงานที่คล้ายกันกับผลงานที่จำหน่ายอยู่แล้ว
ที่หน้าจอการส่งไฟล์วิดีโอจะมีข้อความ “ไฟล์ทั้ง2ไฟล์ด้านล่างนี้เหมือนกันหรือไม่”
ปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านยืนยัน
ซึ่งในบางครั้งระบบอาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผลงานที่ท่านกำลังจะอัพโหลดนี้เป็นผลงานดียวกัน
หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้กรุณาอัพโหลดเป็นผลงานใหม่

【ในกรณีที่ยืนยันแล้วว่าผลงานเดียวกัน】

  • เมื่อเราเริ่มการจำหน่ายไฟล์ 4K ไฟล์วีดีโอในไซส์อื่นๆของท่านจะถูกอัพเดตเป็นไฟล์ 4K และออกขายโดยอัตโนมัติ
  • ระบบจะนำคีย์เวิร์ดของผลงานที่ขายอยู่ รวมถึงเอกสารหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-นางแบบ (model release)ไปใช้กับไฟล์ 4K ที่ถูกอัพโหลดใหม่โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่นี่

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพิกซ์ตาโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ

▼แบบฟอร์มการติดต่อ
https://th.pixtastock.com/contacts
ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน PIXTA เสมอมา