เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตราค่าลิขสิทธิ์สำหรับการขายแบบแผนสมาชิก และการปรับราคาและเครดิตที่ผู้ขายภาพจะได้จากการขายแบบภาพเดี่ยว

เราขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561จะมีการปรับเปลี่ยน 2 รายการดังต่อไปนี้

・ปรับเปลี่ยนอัตราค่าลิขสิทธิ์สำหรับการขายแบบแผนสมาชิก
(ยกเว้นแผนสมาชิกแบบ10ดาวน์โหลดต่อ 30วัน)

・เปลี่ยนแปลงราคาการซื้อขายภาพเดี่ยวในสกุลเงินเยน รวมถึงเครดิตที่ผู้ขายภาพจะได้รับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

ปรับเปลี่ยนอัตราค่าลิขสิทธิ์สำหรับการขายแบบแผนสมาชิก
(ยกเว้นแผนสมาชิกแบบ10ดาวน์โหลดต่อ 30วัน)

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันอัตราค่าลิขสิทธิ์ของการขายแบบแผนสมาชิกของผู้ขายภาพทุกท่านนั้นจะกำหนดตามอันดับผู้ขายภาพซึ่งจะแบ่งเป็น 6ระดับ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นอกจากระดับของอันดับผู้ขายภาพแล้ว
อัตราค่าลิขสิทธิ์จะคำนวณจากสถานะของผู้ขายภาพคือ Non-exclusive, Partial exclusive, Total exclusive

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่ออัตราค่าลิขสิทธิ์ของการขายแบบแผนสมาชิกเท่านั้น (ยกเว้นแผนสมาชิกแบบ10ดาวน์โหลดต่อ 30วัน)
อัตราค่าลิขสิทธิ์ของการซื้อขายภาพเดี่ยวและแผนสมาชิกแบบ10ดาวน์โหลด30วันนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ท่านสามารถดูการเปลี่ยนแปลงค่าลิขสิทธิ์หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 ได้ด้านล่างนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลง

Rank subscription plans
Royalty
1 0.25 credits
2 0.25 credits
3 0.27 credits
4 0.30 credits
5 0.35 credits
6 0.40 credits

หลังการเปลี่ยนแปลง

Rank subscription plans
Non-Exclusive Partial Exclusive Total Exclusive
1 0.25 credits 0.27 credits 0.30 credits
2 0.27 credits 0.30 credits 0.35 credits
3 0.30 credits 0.35 credits 0.40 credits
4 0.35 credits 0.40 credits 0.45 credits
5 0.40 credits 0.45 credits 0.50 credits
6 0.45 credits 0.50 credits 0.55 credits

คำถามที่พบบ่อย

Q. ฉันจะตรวจสอบอัตราค่าลิขสิทธิ์ใหม่ได้อย่างไร
A. อัตราค่าสิทธิจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาของอันดับผู้ขายภาพและสถานะของผู้ขายภาพ
Non-exclusive, Partial exclusive, Total exclusive
ท่านสามารถตรวจสอบอันดับผู้ขายภาพได้ที่นี่
Q. อันดับผู้ขายภาพของฉันคืออะไร
A. ท่านสามารถตรวจสอบอันดับผู้ขายภาพของท่าน ณ ปัจจุบันได้ที่หน้า บัญชี(ต้องล็อกอิน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันดับผู้ขายภาพได้ที่นี่
Q. อัตราค่าลิขสิทธิ์ของการซื้อขายภาพเดี่ยวมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
A. อัตราค่าลิขสิทธิ์ของการซื้อขายภาพเดี่ยวไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมไปถึงการขายแบบแผนสมาชิกแบบ10ดาวน์โหลดต่อ 30วันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
Q. ผู้ขายภาพแบบ Total exclusive คืออะไร
A. ดูคำแนะนำเกี่ยวกับ Total exclusive ได้ที่นี่
Q.การขายแบบ Partial exclusive คืออะไร
A. ดูคำแนะนำเกี่ยวกับ Partial exclusive ได้ที่นี่

เปลี่ยนแปลงราคาการซื้อขายภาพเดี่ยวในสกุลเงินเยน รวมถึงเครดิตที่ผู้ขายภาพจะได้รับ

ราคาหลังจากมีการปรับเปลี่ยน

ขนาดของภาพ ราคา(ยังไม่รวมภาษี)
S ¥600
M ¥1,800
L ¥3,300
XL ¥5,000
V(เวกเตอร์) ¥3,500

※ราคาของภาพขนาดS-Lมีการปรับขึ้นราคา
ส่วนภาพขนาดXLและเวกเตอร์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

ในกรณีที่ภาพถูกซื้อหลังจากการปรับขึ้นราคาแล้วนั้นการคำนวณเครดิตก็จะถูกคิดด้วยราคาใหม่คูณด้วยอ้ตราค่าลิขสิทธิ์

【สูตรการคำนวณ】
ราคาใหม่ × อัตราค่าลิขสิทธิ์ = จำนวนเครดิตที่จะได้รับ

*เกี่ยวกับอัตราค่าลิขสิทธิ์ ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ในลิงค์ด้านล่างนี้
https://th.pixtastock.com/blog/contributor-rank/

อนึ่ง
โปรดทราบว่าเครดิตที่ท่านจะได้รับนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกชำระเงินของผู้ซื้อโดยบริษัทจะอิงตามเวลาที่มีการยืนยันการชำระเงินซึ่งอาจจะมีความแตกต่างของเวลาระหว่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้อาจจะส่งผลให้เครดิตที่จะได้รับหลังการปรับราคานั้นอิงตามราคาเดิม เนื่องจากมีการซื้อก่อนการปรับราคาเป็นครั้งสุดท้ายจึงไม่สามารถที่จะให้เครดิตในราคาใหม่

【ข้อควรระวัง】
การปรับราคานี้มีผลกับสกุลเงินเยนเท่านั้นโดยคำนึงถึงแนวโน้มตลาดค่าเงินของประเทศและสกุลเงินอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้ จนถึงตอนนี้เครดิตที่จะได้รับนั้นเท่ากันตามขนาดของภาพ (ยกเว้น Exclusive content)
โปรดทราบว่าในอนาคตอาจจะมีความแตกต่างตามประเทศที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อหรือสกุลเงินที่ผู้ซื้อเลือกชำระเงิน