วันที่ 20 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนของเงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA และเงื่อนไขการใช้งานPIXTA Affiliate Program

เงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA
https://th.pixtastock.com/terms

ในการปรับปรุงครั้งนี้เราได้ทำการปรับเปลี่ยนหมายเลขข้อของเงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA ทั้งหมด (เรียงตามลำดับหมายเลข)
แบ่งประเภทของคอนเทนต์และปรับปรุงข้อกำหนดการแก้ไขคอนเทนต์ และปรับปรุงข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการให้บริการของPIXTAในปัจจุบัน

เงื่อนไขการใช้งานPIXTA Affiliate Program (จำเป็นต้องล็อกอิน)
https://th.pixtastock.com/mypage/affiliate

ในการปรับปรุงครั้งนี้ เราทำการปรับปรุงข้อความเพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการให้บริการของPIXTAในปัจจุบัน

ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้กรุณาทำความเข้าใจในเนื้อหาใหม่นี้ก่อนการใช้งานในครั้งต่อไป

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะพัฒนาการใช้งานของเราเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการของเรา

ขอขอบพระคุณ