คำถามที่ผู้ขายภาพทุกท่านอยากรู้คำตอบ มาพร้อมกับอัพเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดทั้งค่าลิขสิทธิ์และช่องทางการจ่ายเงิน
Contributorทุกท่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

 

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีผู้ซื้องานของฉัน?

เมื่องานของคุณได้รับการซื้อ ค่าขายงานจำนวนหนึ่งจะจ่ายให้ในส่วนของ “เครดิตที่มี” เป็นส่วนแบ่งค่าสิทธิของคุณ

หากมีการซื้อขายเกิดขึ้น จะมีอีเมล์แจ้งให้ทราบไปยังที่อยู่อีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนการขายจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ คุณจึงยังไม่ต้องทำอะไรอีกในเวลานี้ จำนวนเงินที่ได้ในปัจจุบันและประวัติการขายสามารถตรวจสอบได้จาก “Account Page:หน้าบัญชี” (ล็อกอินเข้าระบบก่อน)

เกี่ยวกับการใช้ผลงานของผู้ซื้อภาพ

ผลงานที่ขายใน PIXTA เป็นแบบไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน (Royalty Free – RF) ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งการใข้งานให้ทราบ ทางเราจะไม่สามารถตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลงานที่มีการซื้อไปได้

อัตราค่าลิขสิทธิ์ (Commission Rate)

เมื่อผลงานของคุณได้รับการซื้อ คุณจะได้รับ “เครดิต” ขึ้นอยู่กับระดับการขายของคุณ ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะการลงทะเบียน และจำนวนภาพที่ขายได้ (Contributor Rank:อันดับผู้ขาย) รายได้ของคุณจะคำนวณจากราคาและอัตราค่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเสนอขายคอนเทนต์

»Selling price of Photo and Illustration:ราคาขายภาพถ่ายและภาพวาด »Selling price of Footage:ราคาขายฟุตเทจ

* เกี่ยวกับค่าสิทธิของการดาวโหลดน์เมื่อผู้ซื้อ ซื้อในแบบแผนสมาชิก โปรดดูที่นี่

โดยคุณสามารถแลกเป็นเงินได้ที่อัตรา ¥100 ต่อ 1 เครดิตมีเครดิตสะสมครบ 50 เครดิตขึ้นไป

 

อัตราค่าสิทธิเมื่อภาพถ่ายหรือภาพวาดขายได้

Non-Exclusive or subscription plan (10 download per 30 days) Exclusive Contributor Other Subscription Plans
Normal royalty rate 22~42% 30~53% 0.25〜0.55 Credits
When purchased with the exclusive sale option 30~48% 0.27〜0.50 Credits
When purchased with the Extended License (Photo&Illustration ONLY) (Selling price* + Extended License fee*) × royalty rate (%)*Tax not included in amount

※เมื่อคอนเทนต์ของท่านถูกดาวน์โหลดภายใต้การซื้อแบบแผนสมาชิก ท่านจะได้รับเครดิตตามจำนวนที่แจ้งไว้ด้านบนต่อการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

※คำว่า “ดาวน์โหลด” ในที่นี้หมายถึงการดาวน์โหลดครั้งแรกของแต่ละคอนเทนต์โดยไม่นับรวมการดาวน์โหลดซ้ำของคอนเทนต์เดียวกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดจากหน้าบัญชีของตนได้หลายครั้งตามต้องการภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหลังจากดาวน์โหลดครั้งแรก (หรือในกรณีแผนการซื้อสิทธิการใช้งานแบบ multi-seat การดาวน์โหลดเนื้อหาภายในเดียวกันซ้ำในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มเดียวกัน ก็ไม่นับรวมเช่นกัน)

อัตราค่าสิทธิเมื่อฟุตเทจขายได้

Normal Royalty rate 40%
When purchased with the exclusive sale option 50%

 

รูปแบบการขายและบันทึกในประวัติการซื้อ

เมื่อผลงานได้รับการซื้อ รายละเอียดจะบันทึกไว้ใน ประวัติการซื้อ ในหน้าบัญชีของคุณ

รูปแบบการขาย ตัวอย่างที่บันทึกไว้ในประวัติการซื้อ เพิ่มเติม
เมื่อซื้อแบบ normal license จะแสดงไอคอนกำกับไว้ที่ภาพขนาดที่ได้รับการซื้อไป
เมื่อซื้อแบบ Extended License + จะแสดงไอคอนกำกับไว้ที่ภาพขนาดที่ได้รับการซื้อไป และไอคอนกำกับลิขสิทธิแบบ Extended License
เมื่อผลงานที่เคยมีการซื้อไปแล้ว ถูกซื้ออีกครั้งในแบบ Extended License จะแสดงไอคอนกำกับงานที่ซื้อแบบ Extended License เท่านั้น
เมื่อผลงานที่เคยมีการซื้อไปแล้ว ถูกซื้ออีกครั้งในขนาดใหญ่ขึ้น จะแสดงไอคอนกำกับไว้ที่ทั้งภาพขนาดดั้งเดิม และขนาดที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

Back to TOP

เกี่ยวกับการจ่ายเงิน

เครดิตที่ได้รับจากการขายผลงานหรือกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ที่อัตรา ¥100 ต่อ 1 เครดิต เมื่อคุณมีเครดิตรวมตั้งแต่ 50 เครดิตขึ้นไป

*รายได้จากการขายผลงานจะถือรวมไปคิดเป็นภาษีเงินได้ (จะไม่คิดหากว่ายังเป็นหน่วยเครดิตอยู่)

*เมื่อคุณยื่นขอแลกเป็นเงินแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ในภายหลัง

วิธีการเบิกเงินจาก PIXTA

เมื่อคุณมีเครดิตสะสมรวมแล้วเป็นจำนวนตั้งแต่ 50 เครดิตขึ้นไป คุณจะสามารถยื่นเบิกเงินได้ตลอดเวลา

คุณสามารถเลือกช่องทางการรับเงินได้ 2 ช่องทาง คือ Paypal หรือ Payoneer

ก่อนที่จะยื่นเรื่อง คุณจะต้องกรอกรายละเอียดในส่วนของ “Payment Settings” ให้ครบ โดยกรุณาลงทะเบียนในส่วน “Sales & Payment” → “Payment Settings” จาก “Account Page” (ต้องการการล็อกอิน)

กรณีที่คุณเลือกรับเงินผ่านทาง Payoneer เงินส่วนแบ่งในสกุลเงินเยนที่คุณจะได้รับจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนญี่ปุ่น-ดอลลาร์สหรัฐของทางบริษัท โดยจะหักค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของเงินดังกล่าว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนญี่ปุ่น-ดอลลาร์สหรัฐนี้จะเป็นอัตราที่ Payoneer กำหนดจากอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันทางการเงินภายนอก ตามวันที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยบริษัท (ซึ่งอาจจะเป็นคนละวันกับวันที่มีการขอแลกเปลี่ยนเงินหรือวันที่มีการชำระเงินก็ได้)

เมื่อคุณกรอกรายละเอียดตามที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถยื่นเรื่องขอการจ่ายได้ที่ “Sales & Payment” → “Request Payment” จาก “Account Page”

เมื่อทำการยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งรายการจำนวนที่จะจ่ายให้ และวันที่คาดว่าจะทำการจ่าย กรุณาเก็บอีเมล์นั้นไว้จนกว่าการจ่ายเงินจะเสร็จสมบูรณ์

การจ่ายเงินจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ45-75วัน หลังจากที่คุณได้ยื่นเรื่องจ่ายเงิน

ขอบคุณค่ะ