เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถใช้คอนเทนต์ของเราได้อย่างมั่นใจ เราจึงมีการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบคอนเทนต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการปรับปรุงนี้มีผลถึงคอนเทนต์ที่วางจำหน่ายอยู่แล้วบนเว็บไซต์ด้วย

ดังนั้นถึงแม้จะเป็นคอนเทนต์ที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว หรือคอนเทนต์ที่ถูกจำหน่ายไปแล้วก็ตาม หากมีการพิจารณาในภายหลังว่าไม่เหมาะสมสำหรับการจำหน่าย ก็อาจมีผลให้คอนเทนต์ชิ้นนั้นถูกยกเลิกการจำหน่ายได้

คอนเทนต์ที่เริ่มจำหน่ายมาหลายปีแล้ว หรือคอนเทนต์ที่เคยถูกซื้อไปแล้วก็อาจถูกยกเลิกการจำหน่ายได้เช่นเดียวกัน หากไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ ณ เวลานั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณที่ท่านเข้าใจ