Category

ประกาศสำหรับคอนทริบิวเตอร์

【ประกาศสำคัญ】ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขเงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA

Sticky post

วันที่ 20 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนของเงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA และเงื่อนไขการใช้งานPIXTA Affiliate Program

[Finished] ประกาศปิดปรับปรุงระบบวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 00:01 ถึงเวลา 02:00

เรียนท่านสมาชิก PIXTA ทุกท่าน ทาง PIXTA ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ PIXTA ของทุกประเทศได้ชั่วคราว

ประกาศเกี่ยวกับการเปิดตัวฟังก์ชันการแก้ไขคีย์เวิร์ดหลายคำ และการแก้ไขเอกสารModel release หลายฉบับในครั้งเดียว

Sticky post

พิกซ์ตาขอแนะนำ ฟังก์ชันการแก้ไขคีย์เวิร์ดหลายคำ และการแก้ไขเอกสารModel release หลายฉบับในครั้งเดียว

[Finished] ประกาศปิดปรับปรุงระบบวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 04:00 ถึงเวลา 06:00

เรียนท่านสมาชิก PIXTA ทุกท่าน ทาง PIXTA ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ PIXTA ของทุกประเทศได้ชั่วคราว

เปิดตัวเว็บแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสำหรับพิกซ์ตา คอนทริบิวเตอร์

Sticky post

พิกซ์ตาขอแนะนำเว็บแอพพลิเคชั่น [PIXTA Contributor] เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการอัปโหลดภาพจากสมาร์ทโฟน รวมไปถึงการจัดการคอนเทนต์ของคอนทริบิวเตอร์ทุกท่าน

[Finished] ปิดปรับปรุงระบบวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 04:00 ถึงเวลา 05:00

เรียนท่านสมาชิก PIXTA ทุกท่าน ทาง PIXTA ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ PIXTA ของทุกประเทศได้ชั่วคราว

[Finished] ปิดปรับปรุงระบบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 4:00 ถึงเวลา 6:00

เรียนท่านสมาชิก PIXTA ทุกท่าน ทาง PIXTA ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ PIXTA ของทุกประเทศได้ชั่วคราว

[Finished] ปิดปรับปรุงระบบวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 23:00 ถึงเวลา 02:00 ของวันรุ่งขึ้น

เรียนท่านสมาชิก PIXTA ทุกท่าน ทาง PIXTA ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ PIXTA ของทุกประเทศได้ชั่วคราว

[ประกาศสำคัญ] เกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์)

เราขอแจ้งว่าการสั่งซื้อใดๆที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประเทศไทยนั้นจะ ถูกดูแลโดย บริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561

[ประกาศสำคัญ] เกี่ยวกับการแก้ไขบางส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เมื่อวันที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 เราได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทพิกซ์ตา

© 2019 PIXTA BLOG — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected !!