เช็คลิสต์ที่ผู้ขายภาพทุกท่านควรเช็คก่อนอัพโหลดผลงานทุกครั้ง

1. เช็คลิสต์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ผลงาน

ผลงานที่เข้าข่ายข้อใดใน7ข้อนี้ไม่สามารถทำการอัพโหลดลงทะเบียนได้

  1. เป็นผลงานที่ผู้ขายภาพไม่ได้สร้างสรรค์หรือถ่ายเอง (ซึ่งคือไม่มีลิขสิทธิ์ในตัวผลงาน) เช่น ภาพที่เผยแพร่หรือดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ท ผลงานจากอัลบั้มภาพ ภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือคนอื่น เป็นต้น
  2. ถึงแม้จะเป็นผลงานที่ผู้ขายภาพสร้างสรรค์หรือถ่ายเอง แต่ลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่กับตัวผู้ขาย (เช่นเป็นของบริษัท)
  3. ผลงานที่ผู้ขายภาพไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่ได้รับอนุญาตเให้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
  4. ผลงานที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายที่เห็นภาพเขียนหรือรูปปั้นที่มีลิขสิทธิ์เป็นส่วนประกอบอยู่ในภาพ รูปถ่ายที่เห็นเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือมาสคอตของสินค้าอื่น
  5. ผลงานที่มีภาพบุคคลชัดเจนแต่ไม่มีใบอนุญาตของตัวแบบ (Model Release: MR) จากบุคคลนั้นประกอบ
  6. ภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ของสถานที่ที่ห้ามถ่ายภาพเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นอาคารพานิชย์ ห้างร้าน สถานที่ทางศาสนา
  7. ผลงานที่ละเมิดข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทได้ตั้งไว้

2. เช็คลิสต์เกี่ยวกับข้อมูลผลงาน

ผลงานที่ตั้งชื่อ,คีย์เวิร์ด หรือใส่ข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อใดใน 3 ข้อนี้ไม่สามารถทำการอัพโหลดลงทะเบียนได้

  1. ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือกำกวมไม่ชัดเจน
  2. ข้อมูลที่ผิดพลาด
  3. การแอบอ้างชื่อผู้อื่น