ระดับผู้ขายภาพคืออะไร?

ที่ PIXTA ระดับผู้ขายภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อยอดขายภาพถ่าย/ภาพประกอบนั้นมากขึ้น
ยิ่งคุณมีไฟล์ที่คุณขายได้มากเท่าไหร่ อันดับและค่าลิขสิทธิ์ของคุณก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ผู้ขายภาพสามารถตรวจสอบอันดับของตัวเองได้ที่หน้าบัญชีของคุณ

*ขณะนี้ระดับผู้ขายภาพมีผลกับยอดขายของภาพถ่ายและภาพวาดเท่านั้น *ไม่รวมกับยอดขายฟุตเทจ*
ตารางระดับผู้ขายภาพ
การเลื่อนอันดับและเปลี่ยนค่าลิขสิทธิ์
การแสดงอันดับ

ตารางระดับผู้ขายภาพ

จำนวนครั้งที่ขายได้ใน 1 ปีที่ผ่านมา Rank Royalty
Non-Exclusive Partial Exclusive Total Exclusive
0〜149 ครั้ง 1 22% 30% 30%
150 ครั้งขึ้นไป 2 25% 33% 40%
500 ครั้งขึ้นไป 3 29% 36% 43%
1500 ครั้งขึ้นไป 4 33% 40% 46%
3000 ครั้งขึ้นไป 5 37% 44% 49%
5000 ครั้งขึ้นไป 6 42% 48% 53%
จำนวนครั้งที่ขายได้ใน 1 ปีที่ผ่านมา Rank Other subscription plans
Non-Exclusive Partial Exclusive Total Exclusive
0〜149 ครั้ง 1 0.25 credits 0.27 credits 0.30 credits
150 ครั้งขึ้นไป 2 0.27 credits 0.30 credits 0.35 credits
500 ครั้งขึ้นไป 3 0.30 credits 0.35 credits 0.40 credits
1500 ครั้งขึ้นไป 4 0.35 credits 0.40 credits 0.45 credits
3000 ครั้งขึ้นไป 5 0.40 credits 0.45 credits 0.50 credits
5000 ครั้งขึ้นไป 6 0.45 credits 0.50 credits 0.55 credits
※เมื่อคอนเทนต์ของท่านถูกดาวน์โหลดภายใต้การซื้อแบบแผนสมาชิก ท่านจะได้รับเครดิตตามจำนวนที่แจ้งไว้ด้านบนต่อการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
※คำว่า “ดาวน์โหลด” ในที่นี้หมายถึงการดาวน์โหลดครั้งแรกของแต่ละคอนเทนต์โดยไม่นับรวมการดาวน์โหลดซ้ำของคอนเทนต์เดียวกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดจากหน้าบัญชีของตนได้หลายครั้งตามต้องการภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหลังจากดาวน์โหลดครั้งแรก (หรือในกรณีแผนการซื้อสิทธิการใช้งานแบบ multi-seat การดาวน์โหลดเนื้อหาภายในเดียวกันซ้ำในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มเดียวกัน ก็ไม่นับรวมเช่นกัน)
※ในการนับยอดขายที่มีผลต่อการกำหนดอันดับผู้ขายภาพนั้น การดาวน์โหลด5ครั้งภายใต้แผนสมาชิกจะถูกนับเท่ากับการซื้อภาพเดี่ยว1ครั้ง
อันดับที่ต่ำกว่า 1 จะไม่แสดงเป็นสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่อันดับไหน ยกเว้นตัวผู้สนับสนุนเอง
※จำนวนครั้งในที่นี้ นับรวมกรณีที่ภาพ1ภาพถูกซื้อหลายครั้ง ก็จะถูกนับตามจำนวนครั้งที่ขายได้จริง
ตัวอย่าง
การนับ150ครั้ง คือ
・หากภาพ 1 ภาพ ถูกซื้อ 150 ครั้ง ก็นับเป็น 150 ครั้ง
・หากภาพ 150 ภาพ ถูกซื้อไปภาพละ 1 ครั้ง ก็นับเป็น 150 ครั้ง

หากอันดับของผู้ขายภาพอยู่ที่ 2 หรือสูงกว่านั้น ไอคอนอันดับจะแสดงอยู่ที่หน้าเพจประวัติของผู้สนับสนุน (https://th.pixtastock.com/@*****) ในสถานะนี้ คนอื่นๆ จะสามารถมองเห็นอันดับได้ด้วย

 

การเลื่อนอันดับและเปลี่ยนค่าลิขสิทธิ์

เมื่อคุณทำยอดขายถึงจุดที่กำหนด คุณจะเลื่อนอันดับและไอคอนอันดับของคุณขึ้น รวมทั้งอัตราคอมมิสชั่นของคุณจะถูกปรับขึ้นเช่นกัน
อันดับจะมีการปรับทุกเดือนตามยอดขายของคุณในหนึ่งปีจนถึงวันก่อนหน้าวันที่คุณสมัครสมาชิก

(เช่น อ้างอิงกับการสมัครสมาชิกในวันที่ 3 ของเดือน อันดับของคุณจะถูกปรับทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ถ้าเป็นวันที่ 2 กันยายน ก็จะเป็นวันที่ 2 ตุลาคม… และอันดับใหม่จะมีผลตั้งแต่วันถัดไป เวลา 7.00 น.)

rank_en

การแสดงอันดับ

การนับยอดขายและอันดับจะถูกแสดงอยู่ในเพจบัญชีของคุณดังนี้

Ranking_mypage_image

●จำนวนครั้งที่ขายได้เดือนนี้ : จำนวนครั้งที่ขายได้ตั้งแต่ต้นเดือน

●จำนวนครั้งที่ขายได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017 : จำนวนครั้งที่ขายได้ภายใน1ปีก่อนวันจัดอันดับในครั้งถัดไป
※วันที่ด้านบนอ้างอิงตามวันที่ที่ท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิก (ในกรณีนี้คือวันที่ 1 สิงหา)
[ตัวอย่าง] หากการจัดอันดับในครั้งถัดไปคือวันที่ 1 สิงหาคม 2018 เราจะเริ่มนับจำนวนครั้งที่ขายได้จากวันที่ 1 สิงหาคม 2017
●จำนวนครั้งที่ขายได้รวม : จำนวนครั้งที่ขายได้ตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิก
※กรณีที่มีจำนวนครั้งที่ขายได้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2009 จำนวนครั้งที่ขายได้ทั้งหมดจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009
ตัวเลขจะถูกปรับทุกวัน แต่อาจมีการปรับตัวเลขล่าช้าในบางครั้ง

โปรดดูที่ ยอดขาย สำหรับข้อมูลล่าสุด
ทันทีที่ถึงยอดขายที่กำหนดและมีการปรับอันดับ อันดับใหม่และอัตราค่าลิขสิทธิ์ใหม่จะมีผลใช้งานตั้งแต่วันถัดไป หมายความว่าค่าลิขสิทธิ์ของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่นี่