เราขอแจ้งว่าการสั่งซื้อใดๆที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่ลงทะเบียนถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประเทศไทยนั้นจะ

ถูกดูแลโดย บริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561

เพื่อให้บริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด
https://th.pixtastock.com/company
สามารถให้บริการลูกค้าชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น หลังการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 เมษายนแล้ว จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดังด้านล่างนี้

1.การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการซื้อคอนเทนต์

a. เริ่มใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เนื่องจากบริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกบวกเพิ่มเข้าไปจากราคารวมทั้งหมดสำหรับธุรกรรมระหว่างลูกค้า
ในประเทศไทยและบริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด
อย่างไรก็ตาม ราคาก่อนภาษีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โปรดอ้างอิงตามลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

การซื้อภาพเดี่ยว
https://th.pixtastock.com/how_to_buy

การซื้อแบบแผนสมาชิก
https://th.pixtastock.com/how_to_buy_subscriptions

b. เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด

สำหรับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะ
ต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อนการซื้อ

เงื่อนไขและข้อกำหนด
https://th.pixtastock.com/terms_and_conditions

c. การออกใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีจะถูกออกในระบบออนไลน์สำหรับธุรกรรมที่ถูกทำขึ้นระหว่างลูกค้าในประเทศ
ไทย และบริษัท พิกซ์ตา(ไทยแลนด์) จำกัด หลังจากวันที่ 16 เมษายน 2561 ภายหลัง
การปรับปรุงระบบ

กรุณาดาวน์โหลดใบกำกับภาษีที่ ”ประวัติการซื้อ” เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ใบกำกับ
ภาษีจะออก ให้ทางออนไลน์เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์

ประวัติการซื้อ (ต้องล็อกอินก่อน):
https://th.pixtastock.com/mypage/purchases

2. ยกเลิกการขายเครดิตล่วงหน้า

เครดิตล่วงหน้าจะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

อนึ่งความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้ขายภาพชาวไทยและพิกซ์ตายังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงือนไข
การใช้งาน รวมถึงข้อตกลงการขายภาพที่ทำขึ้นระหว่างผู้ขายภาพชาวไทยและบริษัท พิกซ์ตา จำกัด
ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิหรือการจ่ายเงินใดๆ

บริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อให้ทุกท่านที่ใช้บริการของเราได้รับความสะดวกสบายที่สุด