เมื่อวันที่ 30/10/2019 เราได้แก้ไขเนื้อหาบางส่วนของเงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA กรุณาอ่านและทำความเข้าใจด้วยนะคะ
เงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA
https://th.pixtastock.com/terms
หมวด8 หัวข้อ10

เงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA : เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คอนเทนต์
https://th.pixtastock.com/terms#license_agreement
หมวด16 หัวข้อ13 ข้อที่ ii
หมวด20 หัวข้อ4
หมวด22 หัวข้อ3 ข้อที่ i

เงื่อนไขสิทธิ์ในการใช้งาน PIXTA : เงื่อนไขการเสนอขายคอนเทนต์
https://th.pixtastock.com/terms#provision_contract
หมวด23 (รวมถึงหัวข้อ5 ซึ่งเป็นหัวข้อใหม่ด้วย)
หมวด24 หัวข้อ3

การแก้ไขเนื้อหาในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมแผนสมาชิกรูปแบบใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่ PIXTA ได้ขยายบริการไปยังหลายประเทศ นอกจากนั้นยังเพื่อปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้งานคอนเทนต์เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วย
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขายคอนเทนต์ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่การใช้คอนเทนต์มีความหลากหลายมากขึ้น เราได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อถึงผู้สมัครขายคอนเทนต์ ให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากขึ้น

ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้กรุณาทำความเข้าใจในเนื้อหาใหม่นี้ก่อนการใช้งานในครั้งต่อไป

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะพัฒนา PIXTA เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งๆขึ้นในบริการของเราค่ะ