พิกซ์ตาขอแนะนำ ฟังก์ชันการแก้ไขคีย์เวิร์ดหลายคำ และการแก้ไขเอกสารModel release หลายฉบับในครั้งเดียว

ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

การแก้ไขคีย์เวิร์ดหลายคำในครั้งเดียว

จากเดิมที่ท่านเคยแก้ไขได้เพียงครั้งละ1รายการ ด้วยฟังก์ชั่นใหม่นี้ท่านจะสามารถแก้ไขคีย์เวิร์ดทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียว

 

วิธีแก้ไขคีย์เวิร์ดทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียว

ไปที่ บัญชี」 (จำเป็นต้องล็อกอิน)  →  เลือก「ตัวจัดการคอนเทนต์」一 เลือกคอนเทนต์ที่ท่านต้องการแก้ไขคีย์เวิร์ดแลัวคลิกที่ 「แสดงรายละเอียด」

keywords_th
คีย์เวิร์ด : กรุณาเลือกผลงานที่ท่านต้องการลบหรือเพิ่มคีย์เวิร์ดทั้งหมดในครั้งเดียวและป้อนคีย์เวิร์ด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 「เพิ่มทั้งหมด」หรือ「ลบทั้งหมด」

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงและข้อควรระวังจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอด้านล่าง หลังจากแก้ไขคีย์เวิร์ดแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของการลบหรือเพิ่มคำคีย์เวิร์ดอีกครั้ง

[ข้อควรระวัง]

  • การแก้ไขในครั้งเดียวนั้นสามารถใช้ได้กับชิ้นงานที่ทำการจำหน่ายอยู่แล้วเท่านั้น
  • ข้อมูลของคีย์เวิร์ดที่ได้รับการเพิ่มเข้าไปนั้นจะใช้เวลาประมาณ1วันหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงจึงจะแสดงในผลการค้นหา
  • ท่านสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้50คำต่อ1ชิ้นงาน ในการป้อนคำคีย์เวิร์ดเพียงครั้งเดียวนี้ไม่สามารถเพิ่มคีย์เวิร์ดได้มากกว่า50คำ
  • หลังจากป้อนข้อความแล้วให้กดปุ่ม Enter  หรือใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อเป็นการเว้นช่องว่างระหว่างคำ

 

การแก้ไขเอกสารmodel release หลายฉบับในครั้งเดียว

เราได้เพิ่มฟังก์ชั่นการส่งเอกสาร Model release หลายฉบับในครั้งเดียว ในกรณีที่เอกสาร Model releaseไม่ผ่านการตรวจสอบ ด้วยฟังก์ชั่นใหม่นี้ หากท่านมีเอกสาร Model releaseที่มีการใช้กับเนื้อหาหลายๆภาพไม่ผ่านการตรวจสอบ ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารฉบับใหม่กับชิ้นงานเพียง1ชิ้น และระบบจะนำเอกสารฉบับใหม่ไปใช้กับภาพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป

วิธีการอัปโหลดเอกสาร Model release และส่งตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ บัญชี(จำเป็นต้องล็อกอิน)  →  「หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่นายแบบ-นางแบบ一 「ปฏิเสธ」→ คลิกที่ชื่อไฟล์งานที่จะทำการอัปโหลดเอกสาร Model release อีกครั้ง

MR_th

ขั้นตอนที่ 2.

เลือกไฟล์→เลือกแก้ไขหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่นายแบบ-นางแบบ →  คลิกที่「อัปโหลดและส่งตรวจสอบ」→ เสร็จสิ้น

mr2_th

หากมีเอกสาร Model release ที่มีการใช้กับเนื้อหาหลายๆภาพไม่ผ่านการตรวจสอบ ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารฉบับใหม่กับชิ้นงานเพียง1ชิ้น และระบบจะนำเอกสาร Model release ฉบับใหม่ไปใช้กับภาพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

[ข้อควรระวัง]

 • เอกสาร Model release ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและฉบับที่ได้รับการแก้ไขแล้วจะถูกตรวจสอบใบต่อใบ

ตัวอย่าง: หากเอกสาร Model release ฉบับ A ซึ่งถูกใช้กับภาพถูกปฏิเสธ กรุณาทำการแก้เอกสารฉบับA และเปลี่ยนชื่อเป็นฉบับA-1 และภาพที่ถูกใช้กับเอกสาร Model release ฉบับ A ที่ถูกปฏิเสธจะถูกนำไปใช้กับ เอกสาร Model release ฉบับA-1 และเข้าสู่กระบวนการส่งตรวจสอบต่อไป

 • ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเพราะไม่ได้แนบเอกสาร Model release นั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำการอัปโหลดเอกสาร Model release ทุกท่านแล้ว

 

【คำแนะนำเพิ่มเติม】

 • เหตุผลที่พบบ่อยในการปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับ Model Release

การส่งผลงานของคุณจะถูกปฏิเสธหากเอกสารที่ยื่นมาไม่เพียงพอดังรายการต่อไปนี้

 • ข้อมูลไม่ครบ เขียนไม่สมบูรณ์
 • เนื้อหาของเอกสารไม่สามารถพิจารณาได้เนื่องจากภาพเล็กเกินไป ฯลฯ
 • จำนวนแบบฟอร์มที่ยื่นไม่ตรงกับจำนวนบุคคลในภาพ
 • ลายมือชื่อของช่างภาพหรือตราประทับขาดหายไป (หากช่องลายมือชื่อเป็นตัวพิมพ์ จะต้องใช้ตราประทับแยกหรือลายมือชื่อ)
 • ลายมือชื่อของบุคคลในภาพไม่ได้เขียนด้วยมือ (หากบุคคลในภาพไม่สามารถลงลายมือชื่อของตนได้ จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ปกครองตามกฎหมายในบรรทัดผู้ปกครอง)

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เกี่ยวกับหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-นางแบบ