ขอบคุณที่ใช้บริการพิกซ์ตา

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการหลีกเลี่ยงไวรัสโควิด-19 สำนักงานPIXTA ในประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปใช้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์PIXTAได้ตามปกติ แต่ในส่วนของการอนุมัติแบบฟอร์มภาษีหรือการรีวิวคอนเทนต์บางรายการอาจจะช้ากว่าปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ