เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการขายคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมของทุกท่าน พิกซ์ตาได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และจะเริ่มจำหน่ายคอนเทนต์ของ PIXTA โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ “Naver OGQ Market”ในเกาหลีใต้โดยมีรายละเอียดของบริการพันธมิตรต่างๆตามตารางด้านล่างนี้
*ในบทความนี้เราได้อธิบายเนื้อหาของบริการพันธมิตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับคอนทริบิวเตอร์ของพิกซ์ตาทุกท่านที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมจำหน่ายในบริการพันธมิตรนี้

ชื่อบริการพันธมิตร ภาพรวมของบริการ URL
Naver OGQ Market (เกาหลีใต้) เว็บไซต์จำหน่ายดิจิทัลคอนเทนต์เช่น สติกเกอร์ ภาพถ่าย ภาพประกอบ เสียงประกอบ ฯลฯ สำหรับใช้โพสต์ในบล็อกส่วนตัว และการโพสต์โซเชียลเน็ตเวิร์คบนเว็บไซต์ Naver http://ogqmarket.naver.com/
บริการต่าง ๆ ของNaver (เกาหลีใต้) บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆที่ดำเนินการโดย Naver Corp. เช่น บริการ Naver Blog หรือ Naver Cafe เป็นต้น

การจำหน่ายผลงานในบริการพันธมิตรที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ เราได้พิจารณาทั้งจากสถานที่ การใช้งาน และกลุ่มผู้ซื้อภาพแล้วคาดว่า นอกจากจะไม่ส่งผลเสียต่อการขายในปัจจุบันของท่านที่ PIXTA แล้ว เราคาดว่านี่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับคอนทริบิวเตอร์ทุกท่านอีกด้วย

นอกจากนี้เงื่อนไขการขายและการใช้งานของแต่ละบริการพันธมิตรอาจแตกต่างกันโดยรายละเอียดของแต่ละบริการจะแสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้

ชื่อบริการพันธมิตร ค่าคอมมิชชั่นที่ทางบริษัทจะจ่ายให้กับคอนทริบิวเตอร์ทุกท่าน การนำคอนเทนต์ไปใช้งาน
Naver OGQ Market ・คอมมิชชั่น:เราจะคำนวณจากอัตราค่าคอมมิชชั่นในการขายภาพเดี่ยวของคอนทริบิวเตอร์โดยคิดจากจำนวนเงินที่พิกซ์ตาได้รับหลังจากหักภาษีและค่าธรรมเนียมค่าบริการพันธมิตรต่างๆ

※ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยการหารือร่วมกันของOGQ Corp. และพิกซ์ตา

คอนเทนต์จะถูกนำไปใช้งานในบล็อกและบริการโซเชียลมีเดียต่างๆของ Naver เช่น Naver Blog หรือ Naver Cafe
รวมถึงการใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริการพันธมิตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริการต่าง ๆ ของNaver ・เช่นดียวกับNaver OGQ Market คอนเทนต์จะถูกนำไปใช้งานในบล็อกและบริการโซเชียลมีเดียต่างๆของ Naver เช่น Naver Blog หรือ Naver Cafe รวมถึงการใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริการพันธมิตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการให้บริการคอนเทนต์แก่บริการพันธมิตร

การเลือกคอนเทนต์ที่จะเสนอให้กับบริการพันธมิตร คัดเลือกโดยพิกซ์ตาโดยเลือกจากคอนเทนต์ที่จำหน่ายอยู่ในรูปแบบแผนสมาชิก
เงื่อนไขสิทธิการใช้งานสำหรับบริการพันธมิตร
รวมถึงเงื่อนไขการใช้คอนเทนต์สำหรับผู้ใช้บริการพันธมิตร
เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจากบริษัท โปรดดูคำอธิบายในตารางด้านบน
กรณีที่ท่านไม่อนุญาตให้จำหน่ายคอนเทนต์ในบริการพันธมิตร หากท่านไม่อนุญาตให้จำหน่ายคอนเทนต์ของท่านในบริการพันธมิตร หรือกรณีที่ต้องการถอนตัวในภายหลัง การตั้งค่าที่หน้าการตั้งค่าopt-outในส่วนของบริการพันธมิตร
https://th.pixtastock.com/mypage/set_external
ทั้งนี้โปรดทราบว่าหากท่านทำการถอนตัวจากการจำหน่ายบนโปรแกรมพันธมิตรนั้น ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนเทนต์จะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง
กรณีที่ท่านต้องการถอนการจำหน่ายคอนเทนต์ในบริการพันธมิตร
การให้เครดิต ท่านจะได้รับเครดิตเป็นรายเดือน (เราจะไม่ได้อัปเดตทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลด) โดยท่านสามารถตรวจสอบคอนเทนต์ที่ถูกจำหน่ายไปแล้วได้ที่หน้าบัญชีของท่านหลังจากมีการให้เครดิตแล้ว
ผลต่ออันดับผู้ขายภาพ ยอดการขายในบริการพันธมิตรจะไม่มีผลต่ออันดับผู้ขายภาพ

ข้อควรระวัง

หากท่านไม่ต้องการจำหน่ายคอนเทนต์ของท่านบนบริการพันธมิตรกรุณาตั้งค่าที่หน้าการตั้งค่าopt-outในส่วนของบริการพันธมิตรที่หน้าบัญชีของท่าน
การตั้งค่าopt-outสำหรับบริการพันธมิตร
https://th.pixtastock.com/mypage/set_external

เราไม่รับคำขอเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทางอีเมล การแสดงความจำนงไม่เข้าร่วมบริการพันธมิตรทางอีเมลจะไม่มีผลใดๆ