ข้อควรรู้เมื่อคุณกำลังจะเริ่มขายผลงานที่ พิกซ์ตา

ข้อกำหนดในการสมัครและราคา

  • เนื้อหาที่สามารถลงทะเบียนบน PIXTA จำกัดไว้เพียงข้อมูลดิจิตัลในรูปแบบของไฟล์JPEGและไฟล์เวคเตอร์
   *เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2013 เราทำให้สามารถอัพโหลดไฟล์เว็คเตอร์และ PNG >>รายละเอียดการส่งไฟล์ภาพ Vector and PNG ขายที่ PIXTA
  • กรุณาแปลงไฟล์ข้อมูล RAW และไฟล์ TIFF ให้เป็นรูปแบบJPEG ก่อนการลงทะเบียน
  • สำหรับฟิล์มหรืองานพิมพ์ โปรดแปลงให้เป็นไฟล์ดิจิตัลด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การสแกน
  • รูปภาพที่ถ่ายโดยกล้องที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนไม่สามารถลงทะเบียนได้ ท่านสามารถอัพโหลดลงทะเบียนภาพที่ถ่ายโดยกล้องโทรศัพท์ หรือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2018 เป็นต้นไป
  • รูปภาพต้องมีขนาดรวมกันของความกว้างและความยาวไม่ต่ำกว่า 1301 พิกเซล จึงสามารถลงทะเบียนได้ เราแนะนำว่าควรเป็นภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องหรือสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่เท่าที่จะเป็นไปได้ แต่กรุณาหลีกเลี่ยงการปรับขนาดมากเกินไปหลังการถ่ายภาพหรือการสร้างสรรค์ขึ้น เพราะอาจทำให้คุณภาพของภาพนั้นแย่ลง
  • ขนาดของไฟล์ JPEG ต้องไม่เกิน 50MB และ ไฟล์ PNG/EPS ต้องไม่เกิน 30MB ต่อไฟล์
  • เรารองรับการใช้งานรูปภาพสีในแบบ RGB เท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานในรูปแบบ CMYK (CMYK is not supported).
  • ขนาดของภาพที่จะขาย กำหนดโดยจำนวนพิกเซลที่รวมเข้าด้วยกันของความกว้างและความยาว
   The file size (number of MB or KB etc.) is not considered.
   ขนาดดั้งเดิมที่ทำการอัพโหลดจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดที่จะขายได้ และระบบจะทำการสร้างรูปภาพที่มีขนาดเล็กกว่าโดยอัตโนมัติ
  • รูปภาพทั้งหมด ถูกขายในขนาดความละเอียด 300 dpi สำหรับขนาดกลาง และ ความละเอียด 72 dpi สำหรับขนาดเล็ก
   เราแนะนำให้คุณส่งรูปภาพที่ความละเอียด 300 dpi แต่เราก็ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องส่งขนาดนี้เท่านั้น

Sizes and Prices

Size   Total combined pixels for height and width
*The first is a guideline, the second is the requirements.
                   Price
S 640 x 480 pixels
1300 pixels or less
(Automatically generated. Cannot be uploaded at S size only)
         $5 or 5 Credits
M 2400 x 1500 pixels
more than 1301 pixels, less than 4500 pixels
    $15 or 15 Credits
L 3200 x 2400 pixels
more than 4501 pixels, less than 8000 pixels
    $30 or 30 Credits
XL 5200 x 3900 pixels
more than 8001 pixels
   $50 or 50 Credits

 * 1 Credit is equivalent to $1 >>About Prepaid Credits
* $:USD

 • สำหรับสื่อผสมและคอลลาจและอื่นๆ กรุณาตัดสินใจว่าจะทำการขายในประเภทภาพถ่ายหรือภาพประกอบโดยขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะ ( เช่น ผู้ซื้อจะตีความหรือนำไปใช้ได้อย่างไร )

* เกี่ยวกับการใช้ฟอนท์ตัวอักษร ที่มีการทำการจำหน่ายหรือฟรีในงานที่มีไว้เพื่อจำหน่ายของคุณ
รูปภาพทั้งหมดเป็นการจำหน่ายเพื่อการใช้งาน ดังนั้นฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดที่ใช้ในงานของคุณต้องสามารถ “ใช้เพื่อการพาณิชย์”

ความกังวลเรื่อง “การนำไปเผยแพร่ซ้ำ” โดยทั่วไปจะระบุไว้ว่า “ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลของฟอนต์ตัวอักษร”

ในกรณีนี้ เนื่องจากภาพของเราไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงหรือใช้ฟอนต์ตัวอักษร ดังนั้น “เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลฟอนต์ตัวอักษร” จึงไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้

จากด้านบน โดยพื้นฐานแล้วถูกคำนึงถึงว่า “เข้าข่ายการใช้งานเพื่อการพานิชย์” หรือ “ไม่เข้าข่ายการเผยแพร่ซ้ำ” ขึ้นอยู่กับ ข้อตกลงการใช้งานของฟอนต์ที่นำมาใช้ ดังนั้นโปรดติดต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ฟอนต์ว่ามันไม่เข้าข่าย “การเผยแพร่ซ้ำ” ตามข้อตกลงการใช้งานของพวกเขา หรือ “ใช้เพื่อการพานิชย์” ที่ขายเพื่อใช้เป็นภาพเพื่อการพานิชย์ที่ถูกแทรกลงในงานออกแบบหรืออนุญาตให้ดัดแปลง

รูปภาพที่ไม่เหมาะสมในการจำหน่าย

*กรุณาอ่านประกอบที่ “ลิขสิทธิ์และข้อห้ามที่สำคัญของเนื้อหา”.

《รูปถ่าย: Photos》

  • รูปภาพที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตราฐานของรูปภาพเพื่อการใช้งานพานิชย์ในเรื่อง โฟกัส การเปิดรับแสง สมดุลย์ของแสงขาว และองค์ประกอบการจัดวาง เป็นต้น จะถูกปฏิเสธ
  • รูปภาพที่ไม่ตรงตามคุณภาพของภาพถ่ายเพื่อการใช้งานพานิชย์ เนื่องจาก สิ่งรบกวนในภาพ ความหยาบ หรือมีอัตราส่วนการบีบอัดสูงทำให้คุณภาพของรูปแย่ลง จะถูกปฏิเสธ
  • รูปถ่ายที่ถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมจะใช้เป็นรูปเพื่อใช้ในการพานิชย์ จะถูกปฏิเสธ
  • รูปถ่ายสมัครเล่น จะทำให้ภาพพื้นหลังไม่ชัดเจนหรือรูปถ่ายที่อยู่ในหัวข้อเดียวกันจำนวนมากได้ลงทะเบียนบน PIXTA มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกปฏิเสธ
  • รูปถ่ายที่ยากจะนำไปใช้เป็น “วัตถุดิบ” เนื่องจากมีส่วนของข้อความที่ไม่จำเป็น เช่น วันที่ หรือชื่อผู้สร้าง เป็นต้น หรือผ่านกระบวนการมามากเกินไป เช่น การรีทัช การใช้ฟิลเตอร์ จะถูกปฏิเสธ
  • รูปภาพที่เป็นการผ่านกระบวนการแต่งเติมด้วยภาพประกอบ หรือฟิลเตอร์สีน้ำไม่สามารถลงทะเบียนได้

《ภาพประกอบ: Illustrations》

 • ภาพประกอบที่ไม่ตรงตามคุณภาพของภาพเพื่อการใช้งานพานิชย์ เนื่องจากการโฟกัสที่ไม่ชัดเจนระหว่างการแสกน มีสิ่งรบกวนในภาพ หรือหยาบ หรือมีอัตราส่วนการบีบอัดสูงซึ่งจะลดทอนคุณภาพ จะถูกปฏิเสธ
 • ภาพประกอบที่มีเนื้อหาที่ถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นภาพเพื่อการพานิชย์ จะถูกปฏิเสธ
 • ภาพประกอบที่ถูกวาดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน autoshape ในโปรแกรมการตัดแต่งภาพ มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะถูกปฏิเสธ
  *กรุณาอย่าลงทะเบียนภาพหรือเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ อย่างเช่น วัตถุดิบหรือลวดลายที่มีอยู่แล้ว รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ แม้แต่วัตถุดิบและฟอนต์ตัวอักษรฟรี อาจมีข้อห้ามในการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง
 • ภาพประกอบที่ขาดความโดดเด่น (เช่น งานที่เพียงผ่านการเปลี่ยนสีใหม่มาเท่านั้น เป็นต้น) จะถูกปฏิเสธ
 • ภาพประกอบที่ยากแก่การนำไปใช้เป็น “วัตถุดิบ” เนื่องจากมีส่วนประกอบของข้อความ ตัวอย่างเช่น วันที่ ชื่อผู้สร้าง หรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของภาพประกอบ และอื่นๆ หรือผ่านกระกวนการ เช่น การรีทัช หรือใช้ฟิลเตอร์มากเกินไป ก็จะถูกปฏิเสธ