บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่พิกซ์ตา (PIXTA) เอเจนซี่ด้านภาพถ่ายไมโครสต๊อกที่น่าเชื่อถือที่สุดในญี่ปุ่น เรานำเสนอภาพถ่าย, ภาพประกอบ และวิดีโอแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์
ภาพทุกภาพของคุณจะได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่าภาพเหล่านั้นผ่านมาตรฐานคุณภาพที่เรากำหนดไว้หรือไม่
ภาพใดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ผลงานนั้นจะได้รับการปฏิเสธจากเรา

เรายังได้วางกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจำกัดการอัพโหลดผลงานสูงสุด ซึ่งแปรผันตามปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราการยอมรับ คุณภาพของรูปภาพ และปริมาณของยอดขาย
โปรดอัพโหลดและส่งรูปภาพของคุณโดยปฏิบัติตามกรอบคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเสนอภาพสต๊อกคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ซื้อ

 • ก่อนที่จะส่งผลงานของคุณ กรุณาอ่านกรอบคำแนะนำและนโยบายของพิกซ์ตา (PIXTA) รวมถึงกรอบคำแนะนำนี้เกี่ยวกับการจำหน่ายภาพสต๊อก หากคุณอัพโหลด จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อบังคับเหล่านี้แล้ว
 • กรอบคำแนะนำนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ กรุณาอ่านให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนขณะทำการอัพโหลด
 • ผู้สนับสนุนจะต้องรับประกันคุณภาพของเนื้อหา, สิทธิ์ต่างๆ (ลิขสิทธิ์, สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบ, และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) และความถูกต้องของคีย์เวิร์ด ทั้งนี้ หากมีการจำหน่ายหรือซื้อขายรูปภาพที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผู้ซื้อ เช่น บริษัท หรือผู้ออกแบบ และผู้ซื้ออาจฟ้องร้องทางกฎหมายหรือเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณได้

 

สำหรับเงื่อนไขอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่าย โปรดอ่านที่ลิงก์ต่อไปนี้:

»Photo and Illustration Guideline  »Footage Guideline

 

【Important】ลิขสิทธิ์และข้อห้ามที่สำคัญของเนื้อหา

พิกซ์ตา (PIXTA) ห้ามให้มีการจำหน่ายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานทางธุรกิจหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด
หากผลงานมีปัญหาแล้วได้รับการซื้อขาย/ใช้งาน อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การเรียกร้อง, การชดเชยค่าเสียหา, การฟ้องร้อง ฯลฯ โปรดส่งผลงานหาที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ ตามมา และผลงานที่เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครขายภาพแต่เพียงผู้เดียว
*นอกจากนี้ กรุณาอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในภาพถ่ายบุคคล

 • เนื้อหาที่มีรายละเอียดภาพอนาจารหรือความรุนแรง หรือขัดต่อนโยบายสาธารณะและศีลธรรมอันดีจะไม่สามารถส่งได้
 • ต้องส่งหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบ หากมีบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อยู่ในภาพ ภาพถ่ายใดที่ไม่มีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบ สำหรับบุคคล
  ในภาพจะถูกปฏิเสธในขั้นตอนการตรวจสอบ
 • หากลิขสิทธิ์ของวัตถุหลักที่อยู่ในภาพมีการถือโดยบุคคลที่สาม เช่น ผลงานศิลปะ เป็นต้น กรุณาขอหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สิน หรือข้อตกลงให้เผยแพร่ทรัพย์สินล่วงหน้า ในกรณีนี้ หากคุณไม่มีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สิน คุณจึงไม่ควรขายภาพดังกล่าว
 • ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายก็ตาม แต่อาจทำให้เกิดการฟ้องร้องจากบุคคลที่สามได้ หากคุณถ่ายภาพ (หรือวาดภาพ) และจำหน่ายภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (หรือสถานที่) ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือจัดการอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินหรือไม่ และหากจำเป็นต้องใช้ กรุณาเตรียมหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินเอาไว้ หรือหากคุณขอ หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินไม่ได้ กรุณาอย่าจำหน่ายภาพนั้นๆ
  ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นกรณีที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือการฟ้องร้องเมื่อคุณจำหน่ายภาพโดยไม่ได้รับการอนุญาต

  • ผลงานทางศิลปะที่สงวนลิขสิทธิ์ (เช่น กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดให้การสงวนลิขสิทธิ์มีผลถึง 50 ปีหลังจากการเสียชีวิตของบุคคล ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระยะเวลาในการสงวนลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ (ผลงานประเภทที่ออกแบบโดยเจ้าของเพียงผู้เดียว ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมแบบผลิตจำนวนมาก)
  • สัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก
  • รูปภาพที่ถ่ายในทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของหรือดูแลโดยบุคคลที่สาม (เช่น สิ่งก่อสร้างเชิงพาณิชย์อย่างสวนสนุกหรือสวนสัตว์, สถานที่ทางประวัติศาสตร์, บ้านเพื่อน)
  • สถานที่อื่นๆ ที่ห้ามการถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์
 • ข้อควรระวังข้างต้นเป็นตัวอย่างเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ความจำเป็นของการอนุญาตจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละประเภท โปรดศึกษาและตรวจสอบด้วยตนเองก่อนทำการถ่ายภาพ เนื่องจากพิกซ์ตา (PIXTA) ไม่สามารถตรวจสอบลิขสิทธิ์ของบุคคล/วัตถุ/สถานที่ที่อยู่ในภาพได้ทั้งหมด
 • การจำหน่ายภาพที่คุณไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ด้วยตนเองถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย เราขอห้ามให้มีการวาดภาพและลอกเลียนผลงานของผู้อื่นอย่างเด็ดขาด โปรดสร้างสรรค์ผลงานและส่งรูปภาพออริจินอลของคุณเอง