เรียนท่านสมาชิก PIXTA ทุกท่าน
ทาง PIXTA ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ โดยท่านจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ PIXTA ของทุกประเทศได้ชั่วคราว

รายละเอียดวันและเวลาการปรับปรุงระบบ
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 22:00 ถึงเวลา 03:30 ของวันรุ่งขึ้นตามเวลาประเทศไทย
*ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบการใช้งานจะถูกปิดทั้งหมด
*หลังจากการปรับปรุงระบบ คุณอาจจะต้อง Login เข้าระบบใหม่อีกครั้ง
*หากท่านไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้หลังจากการปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น กรุณาลบ cookie ของ Browser ออก
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการปรับปรุงระบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ทาง PIXTA ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณในความเข้าใจค่ะ