ขอบคุณที่วางใจใช้บริการของพิกซ์ตา

เราขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินงานของพิกซ์ตาในประเทศไทยโดยบริษัท พิกซ์ตา (ไทยแลนด์) จำกัด จะถูกยกเลิกในไม่ช้านี้ กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้านล่างนี้

1. เว็บไซต์ภาษาไทยของพิกซ์ตาจะถูกปิดลงในเดือนพฤษภาคม 2020 หากท่านใช้เว็บไซต์ภาษาไทยอยู่กรุณาเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หรือภาษาเกาหลี อย่างไรก็ตามสิทธิ์การใช้งานคอนเทนต์ที่ท่านเคยซื้อจากเว็บไซต์ภาษาไทยจะยังคงอยู่

2. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการซื้อคอนเทนต์
หลังจากยกเลิกการจัดการโดยพิกซ์ตา (ไทยแลนด์)แล้วท่านจะยังสามารถซื้อคอนเทนต์หรือแผนสมาชิกต่อไปได้โดยทั้งหมดจะเป็นการดำเนินการโดย PIXTA Inc.ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

a. การเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
สกุลเงินในการซื้อจะเปลี่ยนจากไทยบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐ

ราคาภาพเดี่ยว
ไซส์S US$5
ไซส์M US$15
ไซส์L US$30
ไซส์XL US$50
เวคเตอร์ US$35

ราคาสำหรับแผนสมาชิก (ระยะเวลาสัญญา360วัน)
10ภาพ/30วัน US$29 (ราคาต่อ30วัน)
750ภาพ/30วัน US$199 (ราคาต่อ30วัน)

b. ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและใบกำกับภาษี
การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าชาวไทยและPIXTA Inc.จะไม่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนื่องจากPIXTA Inc.เป็นองค์กรญี่ปุ่นและจะไม่มีใบกำกับภาษีด้วย แต่ทั้งนี้ท่านจะยังสามารถ
ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้ตามปกติ

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับแผนสมาชิก
แผนสมาชิกที่ท่านซื้อไปจากบริษัท พิกซ์ตา (ประเทศไทย) จำกัดและยังมีผลอยู่นั้นจะหมดอายุตามระยะเวลาที่
แจ้งไว้ที่หน้า”บัญชี” ของท่านและจะไม่ถูกต่อสัญญาอัตโนมัติเนื่องจากการหยุดการดำเนินงานของบริษัท พิกซ์ตา
(ประเทศไทย) จำกัด หากท่านประสงค์ที่จะใช้งานแผนสมาชิกต่อไปท่านสามารถซื้อแผนสมาชิกใหม่ได้ใน
เว็บไซต์พิกซ์ตาภาษาอื่นๆตามที่ได้แจ้งไว้ในเบื้องต้น

วันที่ที่แน่นอนของการปิดเว็บไซต์ภาษาไทยและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการขายจะถูกแจ้งอีกครั้งหลังจากได้รับการยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้ว

สัญญาภายใต้ข้อตกลงการใช้งานระหว่างคอนทริบิวเตอร์ชาวไทยและพิกซ์ตาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆรวมถึงข้อตกลงของคอนทริบิวเตอร์ที่ทำขึ้นระหว่างคอนทริบิวเตอร์ชาวไทยและ PIXTA Inc.ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง