เมื่อวันที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 เราได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนของ

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทพิกซ์ตา นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัทพิกซ์ตา
https://th.pixtastock.com/privacy_policy

*ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อันสืบเนื่องจากการอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ