ภาพถ่ายหมวดหมวดธุรกิจ/อุตสาหกรรม

หมวดอาชีพและอุตสาหกรรมรวมภาพกิจกรรมนอกเหนือจากธุรกิจทางพาณิชย์ เช่น การศึกษาและงานสาธารณประโยชน์ ไม่ใช่เพียงแค่ภาพการดำเนินธุรกิจทั่วไป
ประเภทอาชีพหลักๆ ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ การประมง การล่าสัตว์ การรวมกลุ่ม และอื่นๆ และอาชีพรองอย่างกรรมาชีพ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต งานก่อสร้าง งานทำมือ และงานโรงงาน รวมถึงอาชีพในอุตสาหกรรมพื้นฐานและพลังงาน ได้แก่ แก๊ส ประปา และไฟฟ้า อุตสาหกรรมรอง เช่น ไอที ข้อมูลการสื่อสาร เทเลคอม การเงิน การค้าปลีก การขนส่ง และการแพทย์
PIXTA มีจุดเด่นที่เรามีส่วนผสมที่ลงตัวของชนิดภาพ ตั้งแต่ภาพคนในโรงพยาบาล ไปจนถึงภาพคอลเซนเตอร์ ภาพโรงงานและโกดัง ดูทั้งหมด

รูปภาพหมวดธุรกิจ/อุตสาหกรรมขายดี

ส่วนนี้แสดงภาพสต็อกและรูปประกอบขายดีในหมวดหมวดธุรกิจ/อุตสาหกรรม

ผลการค้นหายอดนิยมจากหมวดธุรกิจ/อุตสาหกรรม

ส่วนนี้แสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากธีมหมวดธุรกิจ/อุตสาหกรรม.

ภาพ/ฟุตเทจขายดี

คีย์เวิร์ดแนะนำจากหมวดอื่นๆ

คน
ธุรกิจ
สัตว์และพืช
สิ่งของ
ทิวทัศน์
วัสดุ วัตถุ