หมวดหมู่

  • ตัวอักษร/เครื่องหมาย

ภาพถ่ายและรูปประกอบในหมวดตัวอักษร/เครื่องหมาย

หมวดอักษรและเครื่องหมายมีสัญลักษณ์และแผนภูมิรูปภาพเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น เมื่อค้นหาคำว่า “heart” หรือ “snow flake” พร้อมกับคำว่า “sparkle” และ “watercolor” จะทำให้ผลการสืบค้นละเอียดและตรงกับความต้องการมากขึ้น
โน็ตดนตรีและตัวเลขได้รับความนิยมตลอดทั้งปี ลูกศร เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายฝึกหัด เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้สะดวกในอุปกรณ์นำทางหรือปุ่มกดในเว็ป
รูปประกอบเป็นประโยชน์เมื่อต้องการสื่อสารโดยลดการใช้คำอธิบายด้วยข้อจำกัดทางเวลา
ค้นหาภาพจำพวก vector หรือ PNG ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามสะดวกเมื่อใช้งาน รูปเหล่านี้เมื่อปรับขนาดได้ง่ายจะช่วยลดเวลาในการตัดแต่งส่วนที่ไม่ต้องการออก ดูทั้งหมด

หมวดหมู่

  • ตัวอักษร/เครื่องหมาย

รูปภาพจากหมวดตัวอักษร/เครื่องหมาย

ส่วนนี้แสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากธีมตัวอักษร/เครื่องหมาย

คีย์เวิร์ดแนะนำจากหมวดอื่นๆ

คน
ธุรกิจ
สัตว์และพืช
สิ่งของ
ทิวทัศน์
วัสดุ วัตถุ