คำถามที่พบบ่อย

Pixta|Subscription|Contributor

การซื้อ / การชำระเงิน

เกี่ยวกับรูป

เกี่ยวกับใบอนุญาตและแผนสมัครสมาชิก

อื่นๆ

การซื้อ / การชำระเงิน

ฉันจะซื้อสมาชิกภาพได้อย่างไร?

Back to Top

ถ้าคุณจะซื้อแผนสมาชิก คุณต้องสร้างบัญชีกับเราก่อน ต่อจากนั้นคุณจึงสั่งซื้อแผนที่คุณต้องการโดยเลือกจากระยะเวลาและจำนวนการดาวน์โหลดที่คุณต้องการ

วิธีการชำระเงินที่รับมีอะไรบ้าง?

Back to Top

ขณะนี้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ด้วยทั้งทาง บัตรเครดิต และ PayPal

ฉันจะขอใบเสร็จได้หรือไม่?

Back to Top

คุณสามารถขอใบเสร็จได้จากการกดบนลิงค์เมื่อการสั่งซื้อเสร็จสิ้น หรือใน "ประวัติการซื้อ" ของคุณในแถบ subscription plan (ต้องล็อกอินเพื่อทำรายการ) คุณสามารถระบุชื่อที่อยู่ได้ตามต้องการ
คุณสามารถรับใบเสร็จได้จากหน้า "ประวัติการซื้อ" ของคุณในแถบ subscription plan เราไม่สามารถส่งใบเสร็จในทุกครั้งของการดาวน์โหลด

ฉันสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแผนที่ซื้อแล้วได้หรือไม่?

Back to Top

เราไม่สามารถยอมรับการคืนเงิน / การเปลี่ยนแปลงหลังจากทำการซื้อแล้วได้
อย่างไรก็ตาม เรายอมรับการยกเลิกการซื้อของคุณหากเกิดข้อขัดข้องกับเซิฟเวอร์และเกิดการซื้อซ้ำโดย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราเพื่อยกเลิกการซื้อดังกล่าว

เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรูปที่ดาวน์โหลดไปแล้ว?

Back to Top

คุณไม่สามารพเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม หากรูปที่ดาวน์โหลดขัดข้องหรือเกิดความบกพร่องของไฟล์ข้อมูล เราสามารถยกเลิกได้ กรุณาติดต่อเราภายในวันที่ทำการซื้อพร้อมกับรหัสของรูป เพื่อเราจะได้ทำการยกเลิกต่อไป

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะดาวน์โหลดรูปซ้ำอีกครั้ง

Back to Top

ได้ ทุกรูปสามารถดาวน์โหลดซ้ำได้ โดยเข้าไปที่หน้า "ประวัติการดาวน์โหลด" ของคุณในแถบ subscription plan (ต้องล็อกอินก่อน) เพื่อดาวน์โหลดซ้ำไม่จำกัดครั้งได้ทุกขนาดหลังจากวันที่ทำการดาวน์โหลดครั้งแรกในระยะเวลาหนึ่งปี

*หากรูปที่คุณดาวน์โหลดถูกถอนออกจากแผนสมาชิก การดาวน์โหลดซ้ำจะทำได้เฉพาะขนาดรูปที่คุณดาวน์โหลดในครั้งแรก

*เจ้าของผลงานหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ของผลงานสามารถถอนผลงานหรือยุติการให้ดาวน์โหลดได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฉันสามารถโอนจำนวนดาวน์โหลดที่เหลืออยู่เดือนนี้ ไปในรอบเดือนต่อไป หรือในแผนสมาชิกใหม่ได้หรือไม่?

Back to Top

หากคุณดาวน์โหลดภาพไม่ครบจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนรูปที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจะเสียไป

ฉันดาวน์โหลดรูปไม่ได้

Back to Top

หากคุณดาวน์โหลดรูปไม่ได้ ระบบปฏิบัติการของคุณอาจจะไม่เหมาะสมกับการใข้งานตามแผนสมาชิกของเรา หรือการเชื่อมต่อไม่เสถียร หรือเกิดความขัดข้องกับเซิฟเวอร์ของเรา
กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อและคอมพิวเตอร์ของคุณ และลองใหม่อีกครั้ง

หากยังดาวน์โหลดรูปไม่ได้ กรุณาติดต่อเราโดยระบุหมายเลขภาพ และข้อมูลสำคัญอื่น เช่น รหัส error หากปรากฎ

โควตาดาวน์โหลดของฉันจะเริ่มใหม่เมื่อใด?

Back to Top

- สำหรับแผน 10 ดาวน์โหลด / เดือน
คุณสามารถดาวน์โหลดได้ 10 ภาพ ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อแผน
*หากคุณดาวน์โหลดภาพไม่ครบ 10 ภาพในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนรูปที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจะเสียไป และไม่สามารถโอนไปยังรอบเดือนต่อไปได้

วิธีการใช้คูปอง

Back to Top

เมื่อคุณทำการซื้อ โปรดคลิก "ป้อนโค้ดโปรโมชัน" และกรอกโค้ดลงไป หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จ ให้คลิก “ใช้งาน” และตรวจสอบราคาหลังหักส่วนลด

*ข้อตกลงการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามคูปอง

เกี่ยวกับรูป

รายละเอียดขนาดของรูปและคุณสมบัติมีอะไรบ้าง?

Back to Top

รูปที่ดาวน์โหลดจากแผนสมาชิกจะเป็นไฟล์ JPEG (รูปประกอบ (illustrations) บางรูปอาจมีไฟล์ประเภท PNG หรือ vector (EPS) ให้ดาวน์โหลด)
*แผนสมาชิกของเราไม่จำกัดเฉพาะรูปบางรูปหรือภาพประกอบบางภาพสำหรับดาวน์โหลด และคุณไม่สามารถดาวน์โหลดฟุตเทจได้จากแผนสมาชิก
มี 4 ขนาดให้ท่านเลือก ได้แก่ S (640x480px), M (2400x1500px), L (3200x2400px) และ XL (5200x3900px)
อย่างไรก็ตาม ขนาดที่ให้เลือกของรูปภาพอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรูป กรุณาดูรายละเอียดของแต่ละรูปเมื่อทำการดาวน์โหลด

เกี่ยวกับใบอนุญาตและแผนสมัครสมาชิก

แผนสมัครสมาชิกคืออะไร?

Back to Top

ภาพที่ดาวน์โหลดจากแผนสมาชิกของเราสามารถนำไปใช้ได้ไม่จำกัดในกรอบเวลา และกรอบข้อกำหนดของสิทธิการใช้งานแบบมาตรฐาน คุณสามารถเลือกสมัครแผนสมาชิกได้ทั้งระยะเวลา 1 เดือนและ 1 ปี

หากคุณมีความต้องการนำรูปภาพไปใช้ในลักษณะที่ต้องเพิ่มสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม กรุณาซื้อเฉพาะรูปนั้นๆ แล้วเพิ่มสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมผ่าน pixtastock.com นอกเหนือจากโควตาในแผนสมาชิก
กรุณาอ่านรายละเอียดที่ https://www.pixtastock.com/about-license สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน

ฉันต้องการใช้รูปที่ดาวน์โหลดจากแผนสมาชิกโดยมีสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม

Back to Top

คุณไม่สามารถใช้รูปภาพที่ดาวน์โหลดผ่านแผนสมาชิกในกรอบของสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมได้

หากคุณมีความต้องการนำรูปภาพไปใช้ในลักษณะที่ต้องเพิ่มสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม กรุณาซื้อเฉพาะรูปนั้นๆ แล้วเพิ่มสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมผ่าน pixtastock.com นอกเหนือจากโควตาในแผนสมาชิก

รายละเอียดการต่ออายุสมาชิกหรือยกเลิกความเป็นสมาชิก

Back to Top

แผนสมาชิกจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติภายใน 3 วันก่อนแผนหมดอายุ หากท่านไม่เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอื่น
หากไม่ต้องการให้ต่ออายุอัตโนมัติ กรุณาตั้งค่า manual ในหน้า Available Plans ของคุณก่อนแผนเก่าหมดอายุ
หากไม่ได้ตั้งค่าเป็นอัตโนมัติก่อนแผนเก่าหมดอายุ แผนสมาชิกจะไม่ถูกต่ออายุ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้หลายแผนในเวลาเดียวกัน?

Back to Top

เป็นไปได้ หากคุณซื้อแผนใหม่เพิ่มเติมจากแผนปัจจุบันของคุณ ทั้งสองแผนจะใช้ได้พร้อมกัน
หากคุณไม่ต้องการ 2 แผนในเวลาเดียวกันแต่ต้องการเพิ่มระยะเวลาของแผน ท่านสามารถเลือกต่ออายุอัตโนมัติแทนได้

ฉันอยากจะใช้รูปร่วมกับคนอื่นในบริษัท

Back to Top

โดยปกติ ทุกรูปภาพที่ดาวน์โหลดผ่านแผนสมาชิกจะสามารถใช้ได้โดยผู้ซื้อเท่านั้น แม้ว่าจะอยู่ในบริษัทเดียวกัน ก็ไม่ควรส่งต่อรูปภาพนั้นๆ
เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลดิบจากรูปภาพนั้น อาจสามารถถูกส่งต่อให้กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างอิสระ หากทว่าข้อมูลดิบของรูปภาพนั้นควรถูกใช้โดยผู้ซื้อเท่านั้น

อื่นๆ

ฉันต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลบัตรเครดิต

Back to Top

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอีเมล รหัสผ่าน และที่อยู่ได้ที่หน้า "การตั้งค่าบัญชี" ของคุณ และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตได้ที่หน้า "ข้อมูลบัตรเครดิต" ของคุณ (ต้องล็อกอินเพื่อทำรายการ).
*คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนามสกุล ชื่อบริษัท หรือระหว่างบริษัท/ส่วนบุคคล หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น