วิดีโอสต็อก: Oil refinery at dawn. Time lapse.

วิดีโอสต็อก นี้ซึ่งชื่อว่า "Oil refinery at dawn. Time lapse."[11624456] ประกอบด้วยแท็กของ น้ำมัน,ท้องฟ้า,ปิโตรเลียม ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ chatchai (No.367618) ขนาดตั้งแต่ เว็บ (S) ถึง HD 1080 มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $15.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพ หลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว

tags วิดีโอสต็อก: Oil refinery at dawn. Time lapse.