วิดีโอสต็อก: Two men making a deal

วิดีโอสต็อก นี้ซึ่งชื่อว่า "Two men making a deal"[32079238] ประกอบด้วยแท็กของ คุย,การพูดคุย,พูด ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ pixstock (No.731608) ขนาดตั้งแต่ เว็บ (S) ถึง HD 1080 มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$15.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพ หลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

WEB_(S) 320 x 180px MOV US$15.00
WEB_(L) 640 x 360px MOV US$25.00
NTSC_D1 864 x 486px MOV US$40.00
HD_720 1280 x 720px MOV US$60.00
HD_1080 1920 x 1080px MOV US$90.00
รวม :

tags วิดีโอสต็อก: Two men making a deal

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Two men making a deal connected with the project on ipad.