วิดีโอสต็อก: Drone shot aerial view scenic landscape of agricul

วิดีโอสต็อก นี้ซึ่งชื่อว่า "Drone shot aerial view scenic landscape of agricul"[45797168] ประกอบด้วยแท็กของ พื้นหญ้า,ทุ่งนา,นา ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ The Kaikoro (No.336370) ขนาดตั้งแต่ เว็บ (S) ถึง HD 1080 มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$15.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพ หลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

  • ความยาว : 00:00:23
  • เสียง : ไม่มี
  • สัดส่วนจอภาพ : 16:9
  • ชนิด : mov
  • อัตราความเร็วในการแสดงภาพ : 29.97
  • Codec : Photo JPEG

หมวดหมู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

WEB_(S) 320 x 180px MOV US$15.00
WEB_(L) 640 x 360px MOV US$25.00
NTSC_D1 864 x 486px MOV US$40.00
HD_720 1280 x 720px MOV US$60.00
HD_1080 1920 x 1080px MOV US$90.00
รวม :

tags วิดีโอสต็อก: Drone shot aerial view scenic landscape of agricul

พื้นหญ้า ทุ่งนา นา ภาพถ่ายทางอากาศ อากาศ ทางอากาศ ธรรมชาติ ภูมิทัศน์ ภูมิประเทศ ภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ พื้นที่ปศุศัตว์หรือเกษตรกรรม โดยธรรมชาติ วิว ดู ทิวทัศน์ เกษตรกรรม ฟาร์ม ยอดเขา สวน พื้นดิน ถั่วเหลือง ทำไร่ ดิน พื้นหลัง ชนบท พืชผล สีเขียว เขียว ตัด พื้นผิว แถว โรงงาน โดรน ฤดูร้อน หน้าร้อน แดดร้อน ซัมเมอร์ อัสดง พระอาทิตย์ตก อาทิตย์ตก พระอาทิตย์ตกดิน ได้รับการไถพรวน ฤดูใบไม้ผลิ สปริง หน้าใบไม้ผลิ ใบไม้ผลิ ท้องฟ้า โลก ดิน โลก พื้น แบบ เก็บเกี่ยว ขอบฟ้า เที่ยวบิน เพาะปลูก ทุ่งหญ้า ถั่ว วิถีการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิต วิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ การดำเนินชีวิต ชีวิต ชีวิตประจำวัน ธุรกิจ เธเธธเธฃเธเธดเธ เธเธฒเธ เธเธณเธเธฒเธ เธฃเธฒเธขเนเธเน เธเธณเนเธฃ เธเธนเนเธฃเนเธงเธกเธเธฒเธ เธเธฒเธฃเธฃเนเธงเธกเธกเธทเธญ เธเธฃเธดเธฉเนเธ เธเธฒเธฃเธเนเธฒ เธเธงเธฒเธกเธชเธณเนเธฃเนเธ เธเธฒเธเธดเธเธขเน สีเหลือง พืชศาสตร์ แสง เบา แสง เบา สดใส สว่าง สีน้ำตาล ใบไม้
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Drone shot aerial view scenic landscape of agriculture farm at countryside