วิดีโอสต็อก: Close up shot of male doctor writting on the board during lection in the young intern in the

วิดีโอสต็อก นี้ซึ่งชื่อว่า "Close up shot of male doctor writting on the board during lection in the young intern in the"[49310111] ประกอบด้วยแท็กของ การประชุม,กลุ่ม,ทีม ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ sergii_kozii (No.1006315) ขนาดตั้งแต่ เว็บ (S) ถึง HD 1080 มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$15.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพ หลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

  • ความยาว : 00:00:19
  • เสียง : ไม่มี
  • สัดส่วนจอภาพ : 16:9
  • ชนิด : mov+mp4
  • อัตราความเร็วในการแสดงภาพ : 29.97
  • Codec : Photo JPEG
WEB_(S) 320 x 180px MOV+MP4 US$15.00
WEB_(L) 640 x 360px MOV+MP4 US$25.00
NTSC_D1 864 x 486px MOV+MP4 US$50.00
HD_720 1280 x 720px MOV+MP4 US$70.00
HD_1080 1920 x 1080px MOV+MP4 US$90.00
รวม :

tags วิดีโอสต็อก: Close up shot of male doctor writting on the board during lection in the young intern in the

การประชุม กลุ่ม ทีม โรงพยาบาล การเรียนรู้ การเรียน การบรรยาย การฟัง ฟัง ประชุม การพบปะ การถามคำถาม การดูแล แคร์ เอาใจใส่ ดูแล แพทย์ฝ่ายรักษา สัมมนา ผู้ให้คำปรึกษา ที่ปรึกษา พูดคุย การถกเถียง คุณหมอ หมอ แพทย์ การศึกษา ความเป็นชาติพันธุ์ สุขภาพ ดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพ แพทย์ฝึกหัด คน ชาย ผู้ชาย ตัวผู้ คนผู้ชาย บุรุษ สุภาพบุรุษ ทางการแพทย์ การแพทย์ ยา ยารักษาโรค ผสม มิกซ์ ทันสมัย สมัยใหม่ เชื้อชาติ หลายเชื้อชาติ อาชีพ บุคคล ผู้ชำนาญการ, แพทย์ผู้ชำนาญการ การเสนอ นำเสนอ การนำเสนอ มืออาชีพ คำถาม เสื้อสครับ บุคลากร พนักงาน นักเรียน การเล่าเรียน การพูด การเจรจา ทีมงาน ผู้ฝึกงาน ผู้รับการฝึก ผู้รับการฝึกหัด การอบรม เทรนนิ่ง เธเธถเธ เธญเธเธฃเธก เนเธฃเธตเธขเธเธฃเธนเน เนเธเธฃเธ เธเธถเธเธเธฒเธ เนเธเธฃเธเธเธฒเธ ฝึกฝน การฝึกอบรม การฝึก เครื่องแบบ ชุดเครื่องแบบ ชุดนักเรียน หญิง สตรี เพศเมีย ผู้หญิง หญิงสาว ผู้ปฏิบัติงาน คนงาน คนทำงาน การทำงาน ทำงาน การเขียน เขียน อัฟริกัน คนผิวขาว ผิวขาว หลากหลาย ชาติ ใกล้ชิด ระยะใกล้ สูตร
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Close up shot of male african doctor writting on the board some formulas during lection in the young multi national intern in the conference room.