ภาพประกอบสต็อก: Vector isometric modern factory building icon

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Vector isometric modern factory building icon"[23513999] ประกอบด้วยแท็กของ ออกแบบ,โรงงาน,การผลิต ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ IKuvshinov (No.740994) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL รวมถึง เวกเตอร์ มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว

S
  • 640 x 640px
  • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG
M
  • 2000 x 2000px
  • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG
L
  • 4000 x 4000px
  • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG
XL
  • 6000 x 6000px
  • 50.8 x 50.8cm (300dpi)
JPG+PNG
V เวกเตอร์ EPS
S
  • 640 x 640px
  • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG $5.00
M
  • 2000 x 2000px
  • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG $15.00
L
  • 4000 x 4000px
  • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG $30.00
XL
  • 6000 x 6000px
  • 50.8 x 50.8cm (300dpi)
JPG+PNG $50.00
V เวกเตอร์ EPS $35.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: Vector isometric modern factory building icon

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Vector isometric modern industrial and manufacturing factory building icon