ภาพประกอบสต็อก: Gas station and fuel pump with a shop.

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Gas station and fuel pump with a shop."[23660389] ประกอบด้วยแท็กของ อาคาร,สิ่งปลูกสร้าง อาคารต่างๆ,เชื้อเพลิง ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ IKuvshinov (No.740994) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL รวมถึง เวกเตอร์ มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว

S
 • 588 x 640px
 • 20.7 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG
M
 • 1840 x 2000px
 • 15.6 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG
L
 • 3680 x 4000px
 • 31.2 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG
XL
 • 6000 x 6521px
 • 50.8 x 55.2cm (300dpi)
JPG+PNG
V เวกเตอร์ EPS
S
 • 588 x 640px
 • 20.7 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG $5.00
M
 • 1840 x 2000px
 • 15.6 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG $15.00
L
 • 3680 x 4000px
 • 31.2 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG $30.00
XL
 • 6000 x 6521px
 • 50.8 x 55.2cm (300dpi)
JPG+PNG $50.00
V เวกเตอร์ EPS $35.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: Gas station and fuel pump with a shop.

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Gas station and fuel pump with a shop. Vector illustration and icons