ภาพประกอบสต็อก: 3d rendering illustration of kidneys

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "3d rendering illustration of kidneys"[26939800] ประกอบด้วยแท็กของ กายวิภาค,ร่างกาย,ลำตัว ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ maya2008 (No.319091) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 549px
 • 22.6 x 19.4cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1716px
 • 16.9 x 14.5cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 3433px
 • 33.9 x 29.1cm (300dpi)
JPG
XL
 • 7158 x 6144px
 • 60.6 x 52.0cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 549px
 • 22.6 x 19.4cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1716px
 • 16.9 x 14.5cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 3433px
 • 33.9 x 29.1cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 7158 x 6144px
 • 60.6 x 52.0cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: 3d rendering illustration of kidneys

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
3d rendering illustration of kidneys