ภาพประกอบสต็อก: Business templates for brochure, magazine, flyer

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Business templates for brochure, magazine, flyer"[30991594] ประกอบด้วยแท็กของ บัญชีรายชื่อ,ออกแบบ,นักบิน ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ RAEVSKY (No.367140) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL รวมถึง เวกเตอร์ มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 448px
 • 22.6 x 15.8cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1400px
 • 16.9 x 11.9cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 2800px
 • 33.9 x 23.7cm (300dpi)
JPG
XL
 • 5000 x 3500px
 • 42.3 x 29.6cm (300dpi)
JPG
V เวกเตอร์ EPS
S
 • 640 x 448px
 • 22.6 x 15.8cm (72dpi)
JPG $5.00
M
 • 2000 x 1400px
 • 16.9 x 11.9cm (300dpi)
JPG $15.00
L
 • 4000 x 2800px
 • 33.9 x 23.7cm (300dpi)
JPG $30.00
XL
 • 5000 x 3500px
 • 42.3 x 29.6cm (300dpi)
JPG $50.00
V เวกเตอร์ EPS $35.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: Business templates for brochure, magazine, flyer

บัญชีรายชื่อ ออกแบบ นักบิน โครงงาน ใบปลิว แม่แบบ เวกเตอร์ โปสเตอร์ รายงานประจำปี พื้นหลัง จุลสาร แผ่นพับ ธุรกิจ เธเธธเธฃเธเธดเธ เธเธฒเธ เธเธณเธเธฒเธ เธฃเธฒเธขเนเธเน เธเธณเนเธฃ เธเธนเนเธฃเนเธงเธกเธเธฒเธ เธเธฒเธฃเธฃเนเธงเธกเธกเธทเธญ เธเธฃเธดเธฉเนเธ เธเธฒเธฃเธเนเธฒ เธเธงเธฒเธกเธชเธณเนเธฃเนเธ เธเธฒเธเธดเธเธขเน องค์กร ขององค์กร ปกหนังสือ ปก การตกแต่ง ของตกแต่ง ของประดับ กราฟฟิค นิตยสาร อินโฟกราฟิก หน้า สไตล์ แผนที่โลก โฆษณา ป้าย แซม บัตร แผ่น เอกสาร การพิมพ์จำหน่าย วงกลม นามธรรม เทคโนโลยี แบบ พื้นผิว สร้างสรรค์ แนวคิด แบน ราบ เว็บไซต์ ภาพประกอบ เทคโน แห่งอนาคต หนังสือ การประกาศ การตลาด สดใส สว่าง ฉากหลัง การโฆษณา ทันสมัย ในเมือง
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Business templates for brochure, magazine, flyer, booklet or annual report. Cover design template, easy editable vector, abstract flat layout in A4 size. Bright color colorful design, beautiful futuristic background.