ภาพประกอบสต็อก: Businessman pressing virtual buttons

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Businessman pressing virtual buttons"[35224323] ประกอบด้วยแท็กของ นักธุรกิจ,จอคอมพิวเตอร์,ไซเบอร์สเปซ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ cuteimage (No.310418) ขนาดตั้งแต่ S ถึง L มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 640px
 • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 2000px
 • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG
L
 • 3500 x 3500px
 • 29.6 x 29.6cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 640px
 • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG $5.00
M
 • 2000 x 2000px
 • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG $15.00
L
 • 3500 x 3500px
 • 29.6 x 29.6cm (300dpi)
JPG $30.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: Businessman pressing virtual buttons

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Businessman pressing virtual buttons