ภาพประกอบสต็อก: A medical treatment to a healthy society014

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "A medical treatment to a healthy society014"[36597003] ประกอบด้วยแท็กของ ทางการแพทย์,การแพทย์,เวกเตอร์ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ UTOIMAGE (No.204808) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL รวมถึง เวกเตอร์ มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
  • 640 x 320px
  • 22.6 x 11.3cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
  • 2000 x 1000px
  • 16.9 x 8.5cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
  • 4000 x 2000px
  • 33.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
  • 7000 x 3500px
  • 59.3 x 29.6cm (300dpi)
JPG US$50.00
V เวกเตอร์ EPS US$35.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: A medical treatment to a healthy society014