ภาพประกอบสต็อก: Batch of binders, red office folders. 3D ดูทั้งหมด

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Batch of binders, red office folders. 3D"[43172610] ประกอบด้วยแท็กของ แฟ้ม,ไฟล์,เอกสาร ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ djmilic (No.844581) ขนาดตั้งแต่ S ถึง L มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 480px
 • 22.6 x 16.9cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1500px
 • 16.9 x 12.7cm (300dpi)
JPG
L
 • 3200 x 2400px
 • 27.1 x 20.3cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 480px
 • 22.6 x 16.9cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1500px
 • 16.9 x 12.7cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 3200 x 2400px
 • 27.1 x 20.3cm (300dpi)
JPG US$30.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: Batch of binders, red office folders. 3D

แฟ้ม ไฟล์ เอกสาร บันทึก เก็บ ธุรกิจ เธเธธเธฃเธเธดเธ เธเธฒเธ เธเธณเธเธฒเธ เธฃเธฒเธขเนเธเน เธเธณเนเธฃ เธเธนเนเธฃเนเธงเธกเธเธฒเธ เธเธฒเธฃเธฃเนเธงเธกเธกเธทเธญ เธเธฃเธดเธฉเนเธ เธเธฒเธฃเธเนเธฒ เธเธงเธฒเธกเธชเธณเนเธฃเนเธ เธเธฒเธเธดเธเธขเน ถนอมอาหาร กระเป๋าเอกสาร เครื่องประดับ อุปทาน ธาตุ องค์ประกอบ อุปกรณ์ กล่อง เคส สำรองข้อมูล รายละเอียด การศึกษา ทำงาน งาน รู แยกประเภท แฟ้มเอกสาร แหล่งเก็บข้อมูล สารบบ องค์กร ขององค์กร หมัด แหวน การเงิน ข้อมูล รายงาน ป้าย การบริหาร การจัดการ การวิจัย งานวิจัย นักบัญชี สงวนไว้ จัดเรียง ร้านค้า การจัดระเบียบ, องค์กร ที่เก็บเอกสารสำคัญ สำนักงาน เธเธตเนเธเธณเธเธฒเธ เธญเธญเธเธเธดเธจ เธซเนเธญเธเธเธฃเธฐเธเธธเธก เธชเธณเธเธฑเธเธเธฒเธ เธซเนเธญเธเธเธณเธเธฒเธ เธชเธเธ ออฟฟิศ ฝูง กอง
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Batch of binders, red office folders. 3D render illustration isolated on white background