ภาพประกอบสต็อก: Science experiment of microscope by kids student.

ภาพประกอบสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Science experiment of microscope by kids student. "[43299869] ประกอบด้วยแท็กของ วิทยาศาสตร์,กล้องจุลทรรศน์,การทดลอง ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ CuteCute (No.931605) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 516px
 • 22.6 x 18.2cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1614px
 • 16.9 x 13.7cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 3229px
 • 33.9 x 27.3cm (300dpi)
JPG
XL
 • 5643 x 4556px
 • 47.8 x 38.6cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 516px
 • 22.6 x 18.2cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1614px
 • 16.9 x 13.7cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 3229px
 • 33.9 x 27.3cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 5643 x 4556px
 • 47.8 x 38.6cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพประกอบสต็อก: Science experiment of microscope by kids student.

วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ การทดลอง เด็ก เด็กๆ นักเรียน การพัฒนา เทคโนโลยี เลนส์ ยา ยารักษาโรค การวิเคราะห์ จุลชีววิทยา แว่นขยาย เคมี ชีววิทยา วิชาเคมี ลอง สอบ ทดสอบ ข้อสอบ การศึกษา ทางการแพทย์ การแพทย์ ของเหลว ห้องทดลอง เทคโนโลยีชีวภาพ นักเคมี ที่เกี่ยวกับเคมี ผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย งานวิจัย ศึกษา เรียน การอบรม เทรนนิ่ง เธเธถเธ เธญเธเธฃเธก เนเธฃเธตเธขเธเธฃเธนเน เนเธเธฃเธ เธเธถเธเธเธฒเธ เนเธเธฃเธเธเธฒเธ ฝึกฝน การฝึกอบรม การฝึก การ์ตูน เด็ก ๆ บทเรียน ประสบการณ์ ให้ความรู้ ให้การศึกษา เวกเตอร์ ความฉลาด คลาส ชั้น ชั้นเรียน ชนชั้น เรียนรู้ สร้างสรรค์ คิด กำลังคิด ความรู้ ฉลาด โรงเรียน คล่องแคล่ว เคลื่อนไหว ห้องปฏิบัติการ ค้นหา นักวิทยาศาสตร์ มืออาชีพ ความคิด การสร้าง ตั้งใจ
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Science experiment of microscope by kids student. Research chemical and biology lab class.