ภาพถ่ายสต็อก: ดอกไม้,ฤดูใบไม้ผลิ,ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "ดอกไม้,ฤดูใบไม้ผลิ,ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า"[15399979] ประกอบด้วยแท็กของ ดอกไม้,ฤดูใบไม้ผลิ,ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ photopalettes (No.39422) ขนาดตั้งแต่ S ถึง M มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

tags ภาพถ่ายสต็อก: ดอกไม้,ฤดูใบไม้ผลิ,ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
園芸用の苗木などが市販されていますが、自生個体群は準絶滅危惧に指定されています。