การขายแบบผูกขาดใน PIXTA

ภาพถ่ายสต็อก: ปะทุ,พิบัติภัยธรรมชาติ,ภัยพิบัติ

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "ปะทุ,พิบัติภัยธรรมชาติ,ภัยพิบัติ"[16491049] ประกอบด้วยแท็กของ ปะทุ,พิบัติภัยธรรมชาติ,ภัยพิบัติ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ YFgeo (No.73830) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

tags ภาพถ่ายสต็อก: ปะทุ,พิบัติภัยธรรมชาติ,ภัยพิบัติ

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
桜島は2015年に火山活動が活発化し 一日に何回も空高く噴煙をあげるようになった  これは近くの展望台から撮影した桜島火口から噴出する噴煙