ภาพถ่ายสต็อก: business team discussing idea and planning project

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "business team discussing idea and planning project"[28695518] ประกอบด้วยแท็กของ การทำงานเป็นทีม,การทำงานร่วมกัน,ธุรกิจ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ Only_Kim (No.902959) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 426px
 • 22.6 x 15.0cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1333px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 2666px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG
XL
 • 4980 x 3320px
 • 42.2 x 28.1cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 426px
 • 22.6 x 15.0cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1333px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 2666px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 4980 x 3320px
 • 42.2 x 28.1cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพถ่ายสต็อก: business team discussing idea and planning project

การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกัน ธุรกิจ เธเธธเธฃเธเธดเธ เธเธฒเธ เธเธณเธเธฒเธ เธฃเธฒเธขเนเธเน เธเธณเนเธฃ เธเธนเนเธฃเนเธงเธกเธเธฒเธ เธเธฒเธฃเธฃเนเธงเธกเธกเธทเธญ เธเธฃเธดเธฉเนเธ เธเธฒเธฃเธเนเธฒ เธเธงเธฒเธกเธชเธณเนเธฃเนเธ เธเธฒเธเธดเธเธขเน วางแผน แผนการ การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิด การอภิปราย นักธุรกิจ ทีม ทีมงาน กลุ่ม คน ผู้คน ประชาชน บุคคล ความสำเร็จ ร่วมกัน ทำด้วยกัน ด้วยกัน เกี่ยวกัน พร้อมกัน การประชุม ประชุม การพบปะ สนับสนุน มือ หุ้นส่วน เพื่อน การระดมสมอง ระดมสมอง การร่วมมือ ทำงานร่วมกัน ความแข็งแรง ความแข็งแกร่ง หนุ่มสาว เด็ก วัยอ่อน ไม่แก่ เยาว์วัย วัยเยาว์ หนุ่มสาว อ่อนเยาว์ องค์กร ขององค์กร การสื่อสาร แนวคิด กลยุทธ์ สัมพันธ์ การเชื่อมต่อ ข้อตกลง สัญญา ร่าเริง สดใส ให้กำลังใจ กำลังใจ อำนาจ พลังอำนาจ มืออาชีพ ความสุข แฮปปี้ ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง ความเกี่ยวเนื่อง สถานะ เชื่อม สัญญาณ ลายเซ็นต์ เซ็นต์ชื่อ ลายเซ็น เซ็นชื่อ การวิเคราะห์ เชื่อ เพื่อนร่วมงาน การบริหาร การจัดการ การเจรจาต่อรอง การต่อรอง สรุปสั้น บวก คิดบวก ด้านบวก แง่บวก คิด กำลังคิด ปรึกษา โครงการ การลงทุน ต่างประเทศ กิ่ง นิ้วโป้ง ขึ้น