ภาพถ่ายสต็อก: microscope in laboratory under the yellow light

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "microscope in laboratory under the yellow light "[30345784] ประกอบด้วยแท็กของ กล้องจุลทรรศน์,สีเหลือง,แสง เบา ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ martin951 (No.446123) ขนาดตั้งแต่ S ถึง L มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 446px
 • 22.6 x 15.7cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1393px
 • 16.9 x 11.8cm (300dpi)
JPG
L
 • 3520 x 2453px
 • 29.8 x 20.8cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 446px
 • 22.6 x 15.7cm (72dpi)
JPG $5.00
M
 • 2000 x 1393px
 • 16.9 x 11.8cm (300dpi)
JPG $15.00
L
 • 3520 x 2453px
 • 29.8 x 20.8cm (300dpi)
JPG $30.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +$30.00
รวม :

tags ภาพถ่ายสต็อก: microscope in laboratory under the yellow light

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
microscope in laboratory under the yellow light for working with circuits