การขายแบบผูกขาดใน PIXTA

ภาพถ่ายสต็อก: สาเกญี่ปุ่น,แอลกอฮอร์,เครื่องดื่ม

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "สาเกญี่ปุ่น,แอลกอฮอร์,เครื่องดื่ม"[30546990] ประกอบด้วยแท็กของ สาเกญี่ปุ่น,แอลกอฮอร์,เครื่องดื่ม ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ unio (No.803577) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว

สาเกญี่ปุ่น,แอลกอฮอร์,เครื่องดื่ม 30546990

สาเกญี่ปุ่น,แอลกอฮอร์,เครื่องดื่ม

*เนื้อหาพิเศษของ PIXTA มีเฉพาะในเว็บ PIXTA และเว็บเครือข่ายของ PIXTA เท่านั้น

นี่คือภาพสต็อกฟรีประจำสัปดาห์ของเราซึ่งคุณสามารถขอรับได้จนถึง 10/02/2017
ดู ภาพสต็อกฟรีอื่น

คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมเมื่อจะนำภาพถ่าย/ภาพประกอบไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:
- เมื่อผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบโดยมีภาพที่ซื้อไปจาก PIXTA เป็นส่วนประกอบถูกผลิตซ้ำ ถูกแจกจ่าย หรือถูกดาวน์โหลดครบ 300,000 ครั้งหรือมากกว่า
- เมื่อไม่สามารถให้เครดิตชื่อ PIXTA บนรายการทีวี การโฆษณา หรือชิ้นงานวิดีโอ
- การขายแม่แบบ (template) ทุกประเภท/การขายผลิตภัณฑ์บางอย่าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

tags ภาพถ่ายสต็อก: สาเกญี่ปุ่น,แอลกอฮอร์,เครื่องดื่ม