ภาพถ่ายสต็อก: Aerial view of Singapore shipping port

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Aerial view of Singapore shipping port "[30601069] ประกอบด้วยแท็กของ ท่าเรือ,ภาพถ่ายทางอากาศ,อากาศ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ ake1150sb (No.643079) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 412px
 • 22.6 x 14.5cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1288px
 • 16.9 x 10.9cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 2577px
 • 33.9 x 21.8cm (300dpi)
JPG
XL
 • 6500 x 4189px
 • 55.0 x 35.5cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 412px
 • 22.6 x 14.5cm (72dpi)
JPG $5.00
M
 • 2000 x 1288px
 • 16.9 x 10.9cm (300dpi)
JPG $15.00
L
 • 4000 x 2577px
 • 33.9 x 21.8cm (300dpi)
JPG $30.00
XL
 • 6500 x 4189px
 • 55.0 x 35.5cm (300dpi)
JPG $50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +$30.00
รวม :

tags ภาพถ่ายสต็อก: Aerial view of Singapore shipping port

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Aerial view of Singapore shipping port with Central Business District, Singapore