ภาพถ่ายสต็อก: ฤดูใบไม้ร่วง,ผิวน้ำ,น้ำ

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "ฤดูใบไม้ร่วง,ผิวน้ำ,น้ำ"[36349336] ประกอบด้วยแท็กของ ฤดูใบไม้ร่วง,ผิวน้ำ,น้ำ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ photopalettes (No.39422) ขนาดตั้งแต่ S ถึง M มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

tags ภาพถ่ายสต็อก: ฤดูใบไม้ร่วง,ผิวน้ำ,น้ำ

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
毎年来る渡り鳥オナガガモ。此処に来ていると餌がもらえる時も有るので、人を怖がりません。