ภาพถ่ายสต็อก: ฤดูร้อน,หน้าร้อน

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "ฤดูร้อน,หน้าร้อน"[43449478] ประกอบด้วยแท็กของ ฤดูร้อน,หน้าร้อน ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ photopalettes (No.39422) ขนาดตั้งแต่ S ถึง M มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ $5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

tags ภาพถ่ายสต็อก: ฤดูร้อน,หน้าร้อน

คำอธิบาย / ความคิดเห็น
壁面緑化と言えばゴーやですが、このフウセンカズラも壁面緑化に使えます。ゴーヤより優しい日陰を作ります。