ภาพถ่ายสต็อก: Handshake after good cooperation, Businesswoman Shaking hands wi

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Handshake after good cooperation, Businesswoman Shaking hands wi"[49140269] ประกอบด้วยแท็กของ จับมือ,กฎหมาย,ธุรกิจ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ FreedomZ (No.950933) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 426px
 • 22.6 x 15.0cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1333px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 2666px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG
XL
 • 4896 x 3264px
 • 41.5 x 27.6cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 426px
 • 22.6 x 15.0cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1333px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 2666px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 4896 x 3264px
 • 41.5 x 27.6cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพถ่ายสต็อก: Handshake after good cooperation, Businesswoman Shaking hands wi

จับมือ กฎหมาย ธุรกิจ เธเธธเธฃเธเธดเธ เธเธฒเธ เธเธณเธเธฒเธ เธฃเธฒเธขเนเธเน เธเธณเนเธฃ เธเธนเนเธฃเนเธงเธกเธเธฒเธ เธเธฒเธฃเธฃเนเธงเธกเธกเธทเธญ เธเธฃเธดเธฉเนเธ เธเธฒเธฃเธเนเธฒ เธเธงเธฒเธกเธชเธณเนเธฃเนเธ เธเธฒเธเธดเธเธขเน การประชุม ประชุม การพบปะ ความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน ความร่วมมือ ภาษากาย ทนาย การร่วมมือ ทำงานร่วมกัน ทนายความ ที่ปรึกษา ความยุติธรรม สัมพันธ์ การเชื่อมต่อ การสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ ทางกฎหมาย นักธุรกิจ สำนักงานทนายความ ฆ้อนผู้พิพากษา หลักนิติศาสตร์ ติดต่อ ห้องพิจารณาคดี อาชญากร ผู้ให้คำปรึกษา ลูกค้า คำตัดสิน ปรึกษา ข้อตกลง เอกสาร ผู้พิพากษา ค้อน แนะนำ การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกัน การทำงาน ทำงาน สนาม สัญญา ที่ประสบความสำเร็จ ประสบความสำเร็จ
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Handshake after good cooperation, Businesswoman Shaking hands with Professional male lawyer after discussing good deal of contract in courtroom, Concepts of law, Judge gavel with scales of justice.