ภาพถ่ายสต็อก: Thai swamp buffalo in peat swamp around lagoon

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Thai swamp buffalo in peat swamp around lagoon"[49547941] ประกอบด้วยแท็กของ ควาย,พื้นหญ้า,ทุ่งนา ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ Tevarak (No.656315) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 426px
 • 22.6 x 15.0cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1333px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 2666px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG
XL
 • 5851 x 3901px
 • 49.5 x 33.0cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 426px
 • 22.6 x 15.0cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1333px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 2666px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 5851 x 3901px
 • 49.5 x 33.0cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพถ่ายสต็อก: Thai swamp buffalo in peat swamp around lagoon

ควาย พื้นหญ้า ทุ่งนา นา แม่น้ำ ทุ่งหญ้า หนองน้ำ น้ำ บอร์เนียว ธรรมชาติ สัตว์ สัตว์ต่างๆ ป่า ซึ่งมาจากป่า ดุร้าย ไม่เชื่อง สีเขียว เขียว หญ้า แบบดั้งเดิม ตามประเพณี ประเพณี เกษตรกรรม ฟาร์ม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โคลน ฝูง พื้นหลัง ท้องฟ้า อาหาร โดยธรรมชาติ ภูมิทัศน์ ภูมิประเทศ ภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ กลางแจ้ง กลางแดด นอกบ้าน นอกอาคาร ข้างนอก ด้านนอก ชนบท แสงแดด แสงอาทิตย์ ใหญ่ เดิน ทำไร่ พื้นที่ปศุศัตว์หรือเกษตรกรรม ชาวนา วัชพืช แดดจัด แดดออก ประเทศไทย เมืองไทย ราชอาณาจักรไทย ไทย สีดำ เที่ยงวัน ว่ายน้ำ กลุ่ม ทีม ความยากจน ทะเลสาบ เมฆ ทัศนียภาพ copy space
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Thai swamp buffalo in peat swamp around lagoon