ภาพถ่ายสต็อก: Close up hand worker farmer women were picking

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Close up hand worker farmer women were picking "[53725495] ประกอบด้วยแท็กของ พื้นหญ้า,ทุ่งนา,นา ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ Freebird7977 (No.972060) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 427px
 • 22.6 x 15.1cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1335px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 2670px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG
XL
 • 5500 x 3672px
 • 46.6 x 31.1cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 427px
 • 22.6 x 15.1cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1335px
 • 16.9 x 11.3cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 2670px
 • 33.9 x 22.6cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 5500 x 3672px
 • 46.6 x 31.1cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพถ่ายสต็อก: Close up hand worker farmer women were picking

พื้นหญ้า ทุ่งนา นา ผู้หญิง ชา เก็บเกี่ยว อินเดีย แรงงาน กลางแจ้ง กลางแดด นอกบ้าน นอกอาคาร ข้างนอก เนินเขา แบบดั้งเดิม ตามประเพณี ประเพณี ผลผลิต เก็บ เอเชีย ชาวเอเชีย คนเอเชีย อาเซียน ชาวตะวันออก คนตะวันออก ชาวเอเซีย ทวีบเอเชีย ต้นไม้ ใบไม้ คน ผู้คน ประชาชน บุคคล พื้นหลัง มุนนาร์ ภูมิทัศน์ ภูมิประเทศ ภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ สด สวน ด้านนอก ภายนอก โรงงาน ชาวนา ทำงาน งาน ธรรมชาติ ภูเขา เกษตรกรรม พื้นที่ปศุศัตว์หรือเกษตรกรรม ประเทศ อุตสาหกรรม มาเลเซีย ทำไร่ สีเขียว เขียว ธุรกิจ เธเธธเธฃเธเธดเธ เธเธฒเธ เธเธณเธเธฒเธ เธฃเธฒเธขเนเธเน เธเธณเนเธฃ เธเธนเนเธฃเนเธงเธกเธเธฒเธ เธเธฒเธฃเธฃเนเธงเธกเธกเธทเธญ เธเธฃเธดเธฉเนเธ เธเธฒเธฃเธเนเธฒ เธเธงเธฒเธกเธชเธณเนเธฃเนเธ เธเธฒเธเธดเธเธขเน ที่ราบสูง ดาร์จีลิง เกษตรอินทรีย์ ประเทศไทย เมืองไทย ราชอาณาจักรไทย ไทย ฟาร์ม คนเก็บ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน คนงาน คนทำงาน ตระกร้า
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Close up hand worker farmer women were picking tea leaves for traditions in the sunrise morning at tea plantation nature. Lifestyle Concept