ภาพถ่ายสต็อก: Girl is using smartphone ดูทั้งหมด

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "Girl is using smartphone"[55202650] ประกอบด้วยแท็กของ ส่งข้อความ,ส่งเมสเสจ,การส่งข้อความ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ Serhiy Kobyakov (No.224241) ขนาดตั้งแต่ S ถึง XL มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$5.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

S
 • 640 x 571px
 • 22.6 x 20.1cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 1785px
 • 16.9 x 15.1cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 3571px
 • 33.9 x 30.2cm (300dpi)
JPG
XL
 • 4332 x 3868px
 • 36.7 x 32.7cm (300dpi)
JPG
S
 • 640 x 571px
 • 22.6 x 20.1cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 1785px
 • 16.9 x 15.1cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 3571px
 • 33.9 x 30.2cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 4332 x 3868px
 • 36.7 x 32.7cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex เพิ่ม สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม +US$30.00
รวม :

tags ภาพถ่ายสต็อก: Girl is using smartphone

ส่งข้อความ ส่งเมสเสจ การส่งข้อความ การใช้ ใช้งาน การเฝ้าดู ดู นั่ง การถือ ถือ โฮลดิ้ง จับ ประทับใจ สัมผัส เล่น การเล่น กำลังเล่น การยิง ยิงปืน สมาร์ท ฉลาด เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต วิถีชีวิต ไร้สาย สังคม เครือข่าย การเคลื่อนที่ สันทนาการ ที่เดินทางมาพักผ่อน เดินทางพักผ่อน พักผ่อน ยามว่าง เวลาว่าง เฉียบแหลม ข้อมูล การสื่อสาร ผมสีน้ำตาล คนผิวขาว ผิวขาว เพศหญิง หญิง ผู้หญิง สตรี สาว หญิงสาว เด็กสาว เด็กหญิง เด็กผู้หญิง เด็ก บุตร เด็กๆ คน ผู้คน ประชาชน บุคคล หนึ่ง ตามแนวนอน เส้นขอบฟ้า แนวนอน สมาร์ทโฟน มาร์ทโฟน โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ มือถือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อความ เกมส์ ภาพถ่าย ภาพเหมือน ภาพบุคคล รูปคน รูปบุคคล กลางแจ้ง ข้างนอก ด้านนอก ในเมือง หนุ่มสาว วัยอ่อน ไม่แก่ เยาว์วัย วัยเยาว์ หนุ่มสาว อ่อนเยาว์ คอมพิวเตอร์ คอมพ์์
คำอธิบาย / ความคิดเห็น
Girl is shooting photo using smartphone, outdoor shoot