ภาพถ่ายสต็อก: กระป๋องอลูมิเนียม

ภาพถ่ายสต็อก นี้ ซึ่งชื่อว่า "กระป๋องอลูมิเนียม"[639280] ประกอบด้วยแท็กของ กระป่องเปล่า,อุตสาหกรรม,โลหะ ผู้เขียนงานชิ้นนี้คือ nobu (No.15448) ขนาดตั้งแต่ M ถึง L มีจำหน่ายแล้ว โดยราคาเริ่มต้นที่ US$15.00 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างแบบลายน้ำ (ภาพตัวอย่าง) ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และใช้กล่องรวมภาพหลังจากทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีแล้ว ดูทั้งหมด

tags ภาพถ่ายสต็อก: กระป๋องอลูมิเนียม